DELA

Näringspolitik och skatter (eller vem skapar vårt välstånd)

Hej Annika Orre.
Det sitter hårt åt men jag börjar få respekt för Nyans ekonomirapportering. Det är skrämmande att våra politiker är oförberedda på vad som nu sker med skatteunderlaget. Det stod faktiskt skrivet i eldskrift på himlen redan för tre år sedan.
Morgonkaffet fastnade i vrångstrupen mer än en gång när först näringsminister Torbjörn Eliasson (C) basunerade ut att åländskt näringsliv gick bra och inte skulle beröras av finanskrisen och sedan då FUs ordföranden, som en nutida Per-Albin Hansson, påstod att ”Ålands ekonomi är stark”!
Det var bara finansministern Mats Perämaa (LIB) som tycktes inse situationens allvar. Så alla skärgårdsbor som nu förpestar hans liv, inse fakta! Sötebrödsdagarna är över! Er trafik kommer att bestå av en slinga Kökar-Föglö-Sottunga-Seglinge. Brändö blir sammanbyggt med Kumlinge och Föglö med Lumparland med ”vajerfärjor”! Något annat har vi inte att ha råd med!
Johnny Mattsson och andra som basunerar ut hur bra det går för ”vårt” näringsliv. Er lista består av ”byt pengar med varandra”-företag! De står nu på tur för tvagning.
Det är bara genom export kan vi öka Ålands absoluta välstånd. Det andra är en version av ”Önningeby-modellen”.

”Palaver på Torget” satt de uppradade som på en telefontråd. Men det var bara sossen Camilla Gunell som rakt kunde peka ut framtidsbranscherna – sjöfart och turism. Centern befäste sig öppet som Ålands mesta nej-parti. Nu vill näringsministern satsa på livsmedel och miljö och med våld upprepa fiaskot med Eckeröhallen. Om Fredrik Karlström Ob)åter får råda, vill Ob lägga ned hela det åländska jordbruket. Går C och Ob i bunkalag efter nästa val blir väl Karlström näringsminister och då skall nog bönderna huka sig.

Fast jag hörde Danne Sundman (Ob)intervjuas i radion och det var betydligt klokare. Bönder skall kunna leva på sitt jordbruk och inte vara månskensbönder, och turismföretagare skall inte ha det som en bisyssla. Nu är det tre ideella föreningar som utvecklat turismen – ÅGK, ÅSS och MSF. Inget ont om dem, tvärtom, men var håller entreprenörerna hus? Tur att vi har Dennis Jansson, eller hur Folke Sjölund?

Det näringsliv som skapade de stora flitpengarna kommer att ha det kärvt många år framåt. Det är ingen konst att spå. Men det kommer att vända. Svårare är det att förutspå utvecklingen av landskapets ekonomi. Vill det sig illa är vi bara i början av de sju magra åren. Allt beror på hur staten kommer att avveckla sitt skuldberg. Höjda direkta eller indirekta skatter? Det är frågan. Vill det sig illa hänger det ett Damokles- svärd över våra huvuden.
Vi måste alla, även centern och skärgårdsborna, inse att samhällets begränsade resurser måste användas maximalt klokt för hela Ålands bästa. Inga nya Eckeröhallar, inte ens i Östra Saltvik, inga Föglötunnlar och färjturer bara som basservice är bara några av de många svåra beslut som står för dörren.

Inför nästa val, ställ dig frågan vem som missbrukade de goda årens överskott. Och Annika O, fortsätt att bevaka landskapets ekonomi och näringsliv! Det är skötseln av den som avgör Ålands framtida välstånd. Inte några kostsamma symbolfrågor.
Johan Dahlman
Så här sett från sidan.