DELA

Näringslivet behöver transportkapacitet i skärgården

Landskapets fartygsflotta är ålderstigen, sliten och kapacitetsmässigt alldeles för liten. Passagerarkomforten lämnar också, på några av fartygen, en hel del övrigt att önska. Därför var det speciellt roligt att lagtinget i december, i samband med budgetprocessen, gav tummen upp för ett nybygge.

De senaste månaderna har präglats av allt det förberedande arbete som behöver göras för att projektet skall kunna drivas på ett förvaltningsmässigt korrekt sätt. Målsättningen är att landskapsregeringen skall klubba beslutet före midsommar. För den oinvigde kan processen verka långsam, men demokratiska processer tar tid.

Att Åland fortfarande är en shipping nation visar med all önskvärd tydlighet upphandlingen av den så kallade tvärgåendelinjen. Olyckskorparna som kraxade om att det var ett omöjligt projekt har tystnat, och istället har ett nytt åländsk rederi med stark skärgårdsanknytning sett dagens ljus.

Uppgraderingen av transportkapaciteten var alldeles nödvändig med beaktande av näringslivets behov av tunga transporter mellan Föglö Överö och Kumlinge Snäckö. Och till syvende och sist, kortrutt. Målsättningen med kortrutt är att förkorta sjöpassen och låta gods och resenärer i högre utsträckning transporteras över land.

Just här och nu pågår vidare undersökningar i östra Föglö, västra Föglö och Prästösund. Av de nu pågående projekten är det östra Föglö som kommit längst och i den bästa av världar kan det vara klart att ta i bruk inom cirka tre år.

Veronica Thörnroos (C), infrastrukturminister