DELA

När är man på jobb?

Läste om polisens ingrepp för att en person ”synligt” burit eggvapen.
Jag har nu i decennier räknat burit en sk.överlevnadskniv just för att den mycket ofta är bra att ha.Har också sedan några år även ett Leatherman-verktyg, som ofta är med lika naturligt som mobiltelefon. Det som är kniv på dessa är 1-2 st av drygt 20 st.verktyg.

Hur definieras ett eggvapen, vad är arbetstid, vad är offentlig plats och är man på jobb om klädseln är blåställ med snickarkniv samt övriga till hantverket brukliga verktyg då man t.ex. jobbar för sej själv eller hjälper en vän en lördag och går till en matservering för att äta?
Dessa verktyg har vid väldigt många tillfällen varit till nytta inte bara för egen del utan ofta för någon i sällskap eller någon i omedelbar närhet. Många i bekantskapskretsen säger ofta att du som brukar ha verktyg kan hjälpa mej.

Som ett exempel på risk för missbruk av verktyget nämndes inmundigande av alkohol. Vilka övriga situationer kan tänkas vara farliga för min omgivning om jag bär ett dylikt verktyg?

Mvh
Jan-Erik Ståhlman
nykter eller torris sedan födseln.