DELA

Nagga inte Stornäsets naturreservat i kanten

Sunds kommun ber landskapsregeringen att minska på Stornäsets naturskyddsområde i Kastelholm för att tillåta bebyggelse där. Detta för att de skall gå med på att anta delgeneralplanen över området. Upprinnelsen till denna begäran är att kommunen enligt lantmäteriverkets karta anser sig ha tillgång till tillandningsplatsen på den nordöstra strandremsan. Där vill kommunen bygga ett antal egnahemshus.

Ett naturskyddsområde bör vara tillräckligt stort och orört för att växter och djur skall kunna reproducera sig och samverka med varandra och inte ha bebyggelse på gränsen utan någon skyddszon.

Eftersom mycket av Stornäsets höga naturvärde består i att det är ett stort sammanhängande strövområde, skulle bebyggelse intill gränsen försämra upplevelsen också för de många besökarna inom området.

Det är ju inte bara byggnader som uppförs utan också infrastruktur såsom vägar, vatten och avlopp, parkeringsplatser, belysning med mera. Livsvillkoren för många nattlevande djur förstörs numera av för mycket ljus under dygnets mörka timmar och Stornäset är idag inte så påverkat av ljusföroreningar.

Åland har långt till den av EU fastslagna arealen skyddad natur och det är heller inte förenligt med modernt miljötänk att börja nagga ett naturskyddsområde i kanten!

I den senaste rapporten från IPCC sades att naturskydd kan motverka försämring av klimatet men då måste vi först skydda naturen. Stornäsets vänner hoppas att även Sunds kommun kan tänka i de banorna.

STORNÄSETS VÄNNER

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp