DELA
Foto: Erkki Santamala

”Orimliga” krav på naturrestaurering i EU-förslag

Förslaget om en förordning med krav på restaurering av natur som EU-kommissionen vill få igenom är orimligt för Ålands del, enligt minister Christian Wikström (Ob). Den administrativa bördan är alldeles för stor och de ekonomiska konsekvenserna för att verkställa förslaget oproportionellt stora i förhållande till nyttan.