DELA

Myter eller okunskap?

Rolf Granlunds (RG) insändare gör mig konfunderad. Vilka är myterna om sjöfartsstödet? Är det inte ett faktum att de åländska rederierna får cirka 40 M € i sjöfartsstöd? Är det inte ett faktum att finska staten utöver det betalar 1/3 av de åländska sjömännens pensionspremier, c:a 12 M €. Vilken siffra är för svår att förstå? Jag tycker du är skyldig mig ett svar på de frågorna.

I min insändare visar jag hur fördelningen ser ut och hävdar mina siffror är korrekta. Myten är ju den propaganda som sprids, nämligen att staten får alla de pengar som ligger till grund för beräkningen av sjöfartsstödet. Det är svårt att ha mer fel gällande siffror som är så offentliga som dessa transaktioner.
För att ta det igen, läs långsamt och till punkt Roffe.

Pensionspremier
De är så fördelade att den anställde betalar 1/3, rederiet 1/3 och staten betalar 1/3. Premierna är runt 33 % av lönen och utgör totalt runt 36 M€. De betalas till Sjömanspensionskassan och tanken är att de skall placeras så att sjömännen får sin pension. Alltså går staten helt lottlös vad gäller dessa intäkter. Rederiets del kompenseras av staten via sjöfartsstödet (utöver sjöfartsstödet). Statens del går direkt till Sjömanspensionskassan.

Skatter
De fördelas med statsskatt 6 M€ och kommunalskatt 10 M€, upplysningsvis går kommunalskatten till de kommuner där sjömännen är bosatta. Statsskatten kommer Åland till del redan i dag via avräkning och flitpeng så den delen blir ingen inkomstökning för landskapet.

Sociala avgifter & försäkringar
Där ingår olycksfallsförsäkring, arbetslöshetspremier, FPAs andel, vissa resor med mera. Intäkten fördelas mellan privata försäkringsbolag och FPA och skall ge sjömannen samma sociala skyddsnät som de som jobbar på land. Det här borde inte vara någon överraskande nyhet för RG.
RG, som tillhör ett parti med egen beskattning på agendan borde ha bättre grepp om verkligheten än den bild som ges i RG’s insändare. Speciellt stycket som börjar ”I LI’S SIFFEREXERCIS …” visar på tydliga kunskapsluckor.
Den fråga jag vill att RG skall svara på är hur den åländska rederinäringen skall fungera om sjöfartsstödet minskar till att baseras bara på de åländska anställda? Det är en intäktsminskning med c:a 40 M€? Är det en intäkt som därmed saknar betydelse?.

Tyvärr upplever vi här den åländska politikens svaghet. Verklighetsbeskrivningen förvrängs för att passa egna syften. Den viktiga debatten om de stora åländska frågorna går inte ett driva vidare seriöst på det här sättet. Diskussionen går vilse i åsikter om statistiska fakta. Det är som om någon frågar ”vad är klockan? och får till svar ”ja vad tycker du”? Visionen om vad vi vill åstadkomma försvinner.
Lennart Isaksson