DELA

Motverka konsekvenserna av coronapandemin

Coronapandemin har satt sina spår i våra skolor och inom småbarnspedagogiken. Behovet av stöd och stödundervisning har ökat också för sådana barn och unga som inte tidigare haft behov av stöd eller problem med skolgången. I Finland har regeringen Marin beviljat 58 miljoner euro i understöd som kan sökas direkt för det kommande läsåret. Detta är ett konkret ekonomiskt understöd som ges för att motverka pandemins konsekvenser och stödja lärandet och utvecklingen hos barn och unga i svagare ställning. Risken för utslagning har ökat.

Situationen på Åland är inte annorlunda. Vi pedagoger och skolledare tampas med samma utmaningar och det behövs en extra ekonomisk insats för att stödja barns och elevers utveckling, lärande och välbefinnande i syfte att jämna ut effekterna av coronapandemin. Vi behöver tilläggsresurser för att underlätta arbetsbördan för hårt belastade lärare och småbarnspedagoger.

Vad tänker landskapsregeringen göra? Idag möts undervisningssektorn med tystnad och kommunerna förväntas klara av denna stora belastning ensam. En extra ekonomisk insats behövs nu. Jag hoppas på snabba konkreta åtgärder. Våra barn är framtiden, ingen ska lämnas vind för våg.

SARA KEMETTER (S)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp