DELA

Möjligheter till högre högskoleexamen

Är det dags för Högskolan på Åland att uppgraderas och erbjuda högre högskoleexamen? Vad skulle det betyda för skolan, den studerande och det åländska näringslivet?

För skolan skulle det betyda förbättrad konkurrenskraft, en attraktiv arbetsplats för kompetenta och motiverade lärare att erbjuda hög kvalité i utbildningen.

För den studerande. Den höga utbildningskvalité, som redan finns, med möjligheter till högre högskoleexamen lockar studerande både från Åland och utifrån. De studerande ges större valmöjligheter!

Ett utökat samarbete mellan Högskolan och näringslivet kan utveckla utbildningsprogrammen och bidra till en kompetenshöjning inom det åländska näringslivet. Ett nära samarbete mellan skola och näringsliv anser jag vara ett ypperligt sätt att få kontakt med studerande med spetskompetens inför framtida rekryteringar.

Regina Lindblom (Lib)