DELA

Mod i flyktingmottagning

Finlands Röda Kors efterlyser mod i mottagningen av flyktingar
Ålänningar flyttar utomlands och utlänningar flyttar till Åland. Det hör till en normal vardag för oss alla idag. Därför är det mest realistiska att tillsammans fundera över hur nykomlingar och infödda ålänningar kan finna varandra genom att bo på samma platser, arbeta tillsammans och ha gemensamma hobbyer.
Att flytta innebär alltid utmaningar och risk för konflikter och det tar sin tid att vänja sig vid en ny närmiljö. Men med tiden uppstår samförstånd mellan den nyanlända och det samhälle som tar emot honom eller henne. Kommuner, landskapsregeringen, organisationer och enskilda individer kan bidra till den utvecklingen.

Röda Korset är bekymrat över att det inte finns tillräckligt med kommunplatser för flyktingar. Till och med kvotflyktingar som ska få komma till Finland – och Åland – för att de klassificeras som nödfall har tvingats vänta på att få komma hit, eftersom det inte finns någon kommun som tar emot dem. I mottagningscentralerna i riket bor hundratals människor som har fått uppehållstillstånd och som väntar på att komma vidare i livet.
Röda Korset anser att medborgarorganisationer borde satsa mera på samarbete, både sinsemellan och med myndigheterna, för att göra det lättare för invandrare att bli hemmastadda här. Organisationerna behöver inte vara speciellt insatta i mångkulturarbete. Det är bättre om de i stället fokuserar på sitt eget specialområde – fotboll, matlagning, konst, musik eller skötbåtar och så vidare. Invandrare blir allra bäst hemmastadda när de har en pensel eller slev i handen, sparkar fotboll eller lär sig att cykla.

Möjligheten att vara med, att bli delaktig och mötas av en atmosfär som välkomnar en ökar viljan och förmågan till integration. En avvisande och avvaktande inställning ökar avståndet mellan människor och leder till ömsesidig misstänksamhet.
Det är också viktigt att se till att kommuninvånarna nås av korrekt information. I de här och många andra uppgifter kan Röda Korset och andra organisationer bidra med sin lokalkännedom och sina kunskaper för att stöda mottagandet av flyktingar.
Stefan Simonsen,
verksamhetsledare
Finlands Röda Kors,
Ålands distrikt