DELA

Möckelöområdet, en åländsk angelägenhet

Knappt att jag hann ge stadens styrande en eloge för att den backade försäljning av det vidsträckta Möckelöområdet – till en investerare som skulle sälja marken vidare till icke-ålänningar – så dyker försäljningen åter upp i stadsstyrelsens budgetförslag.
Detta är en första rangens fråga för Mariehamn, för Jomala och för hela Åland. Inga stränder i allmän ägo bör privatiseras i stadens närhet.
Vi skall inte glömma att av Finlands städer är det endast Helsingfors som är tätare bebyggt än Mariehamn räknat i invånare per kvadratkilometer. Under sådana omständigheter är stadens fritidsområde på Järsö i Lemland och Möckelöområdet i Jomala synnerligen viktiga för stadsbornas trivsel och, får man väl säga, hälsa.

Skyddet av stränder är dessutom rudimentärt på Åland, liksom samhällsplaneringen. På Åland är den skyddade arealen ca 1,5 %, vilket är mycket mindre än i Sverige och Finland och långt under de 7–9 % som rekommenderas av EU.
Hur ofta hör man inte besökare berätta att det är svårt att med bil eller cykel hitta ner till en allmän strand för att promenera på de blankslipade klippor som pryder våra turistbroschyrer. Det är en svårighet också för åländska guider att hitta dem när man åker omkring med buss.
Möckelö belastar inte stadens budget med driftskostnader och underutnyttjat som det är kunde det säkert fås att ge vissa intäkter. Nöjet av en försäljning är mycket kortvarig. Se saken i ett längre perspektiv! Vi skall ha något kvar också när staden fyller 200 år.
Jerker Örjans