DELA

Missförstånd om färdtjänst

Svar till Rino Häuselmans om färdtjänsten
I det brev i november 2011 som Rino Häuselman hänvisar till informerades taxibolagen om Mariehamns stads planerade övergång till elektronisk hantering av färdtjänsten. I brevet nämndes ”Birssi” som exempel på ett system som kan kommunicera med stadens system.
Rino Häuselman citerar insändaren men citatet är inte korrekt. Han har klippt ihop olika delar av brevet och på det sättet fått exemplet till ett krav.

I ett långt telefonsamtal och i ett möte med Häuselman på mitt kontor har jag informerat honom om att staden inte har bestämt vilka system taxi skall ha.
Nu hoppas jag att alla eventuella missförstånd kring stadens information har rätats ut.
Leif Lindén
Ekonom
Mariehamns stad