DELA

Mise jobbar fortgående med utveckling

I 9 månader har jag svingat klubban i Mise. Det är många som har frågat, och kanske ännu fler som undrat utan att fråga, hur jag kunde tacka ja till detta uppdrag. Jag kände väl till att Mise har många utmaningar framför sig. Att man under flera år har kämpat med ekonomin. Att en strängare avfallslagstiftning kräver mycket mera av hushållen och fördyrar initialt, innan avfallet är tillräckligt välsorterat för att kunna nyttjas som en resurs. Men jag tänkte och tänker fortfarande att bästa sättet att åstadkomma förändringar är att kavla upp ärmarna och börja jobba, inte att stå bredvid och kritisera och skapa drev och opinioner som vill rasera och förstöra. Jag tror verkligen att vi måste bli mycket bättre på att hushålla med jordens resurser och detta är ett verktyg som behövs i det globala arbetet.

Det har varit en mängd material att sätta sig in i. Förstå hur allt hänger ihop och hur Mises resa i fyrfacks-projektet har varit. Nu är vi i slutfasen av förverkligandet av projektet men jobbet är inte klart, nu vidtar utvärderingar och förbättringar!

Mises styrelse har en mängd arbetsdokument att förhålla sig till. Avfallsplanen, avfallslagen, EU-direktiv och ägardirektiv från kommunerna. Redan 2014 hade det jobbats i sakkunnig- , politiker- och medborgargrupper med att utforma avfallsplanen. Den ska garantera en bra avfallshantering som uppfyller aktuell lagstiftning och EU-direktiv. Samtliga Mise kommuners fullmäktigen godkände planen 2014. 2019 anpassades planen till den nya avfallslagen och justerades en aning. Redan 2014 framkom mycket tydligt att Mise ska jobba för, kommunal kontroll över avfallsflödena, kommunal insyn av avfallsmängderna, ökad återvinningsgrad, ökad kundnöjdhet. Dessutom gav både Jomala och Mariehamn mycket tydliga ägardirektiv om att samtliga avfallstjänster skulle upphandlas och konkurrensutsättas.

Planens mål är, och utrycktes initialt väldigt tydligt, att alla hushåll som har praktisk möjlighet ska ha fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl. Många undersökningar om hushållens sorteringsmönster pekar på att sorteringen blir bättre om den sker nära konsumenten. Mise jobbar även för ändrade beteendemönster hos hushållen för att minska på avfallet, öka återanvändning och återvinning, helt enligt ägarkommunernas direktiv.

Mise kommer, så snart uppstarts-perioden av fyrfacksprojektet är klart inleda utvärdering av projektet. Vad blev lyckat? Vad blev mindre lyckat och vilka förändringar ska göras?

En stor kritik är ”Mise är dyrt”. Det stämmer till viss del. Mises grundavgifter är inte de dyraste på Åland, inte heller de billigaste. Tömningsavgiften per tömning är inte dyrare, snarare billigare än övriga Åland. Däremot är tömningsintervallerna en fördyrande faktor, den kommer vi att ha fokus på att hitta mera flexibla lösningar på! Men då finns förstås risken att det kommer en bil per vecka på samma väg för att tömma olika tunnor, men inte alla… eftersom en ökad flexibilitet knappast kommer att innebära att alla hushåll på samma gata/i samma by vill ha samma tömningsintervall och samma kombination av kärl.

Ett annat problem vi har noterat är att vi i de flesta hushåll har väldigt mycket plastavfall. Det facket är ganska litet och blir fort fullt. Det går att ändra indelning av facken men alla A-kärl respektive B-käl måste ha samma indelning för att kunna tömmas av samma bil. I en drömvärld borde kunden själv få välja fackindelning men till varje variant av indelning krävs en anpassad bil. Fokus på detta.

Det sista jag tänkte beröra här är kritiken mot insamling av bioavfall (kompost). Här finns en tydlig indelning av olika hushåll. De som är supernöjda att kunna ”kompostera” i Mises kärl och de som helst vill använda biomaterialet själva i till exempel sin trädgård. Här kommer vi också att försöka hitta mera flexibla lösningar, kanske särskilt på landsbygden.

Slutligen vill jag uppmärksamma speciellt kundtjänsten på Mise. Många hushåll är mycket nöjda med det system som nu har införts. Från andrahushåll kommer det en mängd frågor om nya systemet till kundtjänst. De gör sitt yttersta för att svara på alla frågor och hjälpa till att hitta bra lösningar på en mängd olika utmaningar. Men som jag har beskrivit ovan är det inte de som har utformat reformen.

ANNA HOLMSTRÖM CENTERN

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp