DELA

Mise är din kommun

Av förekommen anledning upprepas kort viss fakta gällande Proans, förpackningsavfallet och företagen samt Mise, organisationen och avgifterna!

En ny åländsk förpackningsförordning trädde ikraft 2013. Alla åländska företag med omsättningen över en miljon euro ska delta i kostnaderna för producentansvaret. Idag är så gott som alla dessa företag anslutna till Proans. Proans delar pengarna till kommunerna, vilka ska följa bestämmelserna i förordningen, Proans har inga några egna tilläggskrav. Alla kommuner har inte anslutit sig till arrangemanget Proans, en del har meddelat att summan är för liten (?).

Mise är en kommunal renhållningsmyndighet, inte längre med koncern-ansvar. Proans är inte längre Mises dotterbolag. Proans har bjudits att övertas av företagen åtskilliga gånger.

Ålands Näringsliv anmälde de åländska arrangemangen av producentansvar till EU-domstol, men fick back. Numera verkar företagen vara nöjda med dagens system. Efter några år ska Proans avvecklas och producentansvaret kommer att skötas direkt med Finlands producentsammanslutningar. Att skapa av pedagogiska motiv en parallell insamlingssystem till den kommunala avfallshanteringen på lilla Åland är utopi. Konsumenternas roll i sammanhanget är att gratis lämna förpackningsavfallet rätt sorterat till befintliga kommunala samlingsarrangemang. Det som ofta glöms i debatten om producentansvaret är att det finns rätt så omfattande privat import av förpackningar till Åland, ålänningarna handlar gärna till exempel i Sverige.

Mises sopavgifter består av grundavgift och avgifter beroende på serviceval. Grundavgiften bestäms enligt Landskapslag om renhållning och allmänna grunder på avgiftens storlek är enligt 17§ avfallets art, beskaffenhet och mängd samt antalet avhämtningar. Att börja använda fastighetsinnehavaren, hustyp, antal boende, livsstil, inkomst som grund är olagligt. Dessutom är dylik administration utopi.

Idag använder Mise flera olika register, så som kundregister och befolkningsregister, till avgifterna och redan det är inte minsann något enkelt uppgift. Mises avgifter är inte olagliga och oskäliga, vilket har bekräftas i olika besvärsavgöranden i domstolar. Tvärtom med jämförelse med de flesta motsvarande avgifter i våra närregioner är Mises avgifter låga.

Kvarliggande rättsprocesser gäller retroaktiva fakturor på vissa serviceval, vilket inte är något grundläggande sak, utom smärre tolkningar. Själv anser jag att mängden av avfall är det bästa och mest pedagogiska och rättvisa grund till avgifter. I stället för ett dyrt vägningssystem, har vi idag serviceval och kärlstorleken i litermått. Mise är ingen självgående, övergripande byråkrati-organisation, utan ett kommunalt samarbete. MISE ÄR DIN KOMMUN.

Speciellt Kökar har från början varit med som aktiv och bra partner och framställt egna, till skärgårdsförhållanden anpassade lösningar baserat på miljö-tänkandet. Utopi är på svenska önsketänkande och på åländska paller!

Ålands Problemavfall Ab samlar in och tar hand om förpackningsavfall, Mikael Stjärnfelt sitter i styrelsen. Bernt Balkh frågade i Nyan om jag är en av de korrumperade. Tyvärr har jag inte garderoben full av dollar eller euron – ett och annat skelett, men inga pängar!

Vänliga hälsningar från veterinären som botade även patienten Mise!

Rauli Lehtinen

ordförande i Mises och Proans styrelse