DELA

Mindre utsläpp med färja

Vi önskar rätta till ett felaktigt påstående i en insändare införd i måndagens tidning. Jan Westberg skriver att flum är ett hot mot samhällets anpassning till hållbarhet. Jan Westberg ifrågasätter att redaktör Michael Hancock tyckt att man i stället för flyg ska välja båtresor. Han påpekar att andra massmedia upptäckt att enskild resa med färja mellan Stockholm är miljömässigt värre än flyget.

Det finns verklig fakta som klart påvisar hurudan miljöpåverkan olika typer av resor har. På en resa från Helsingfors till Stockholm med Mariella är andelen utsläpp för en passagerare 19,5 kg och med Gabriella 23,6 kg. Enligt Finnairs utsläppskalkylator (https://www.finnair.com/fi/fi/emissions-calculator) släpper en passagerare ut 61,17 kg koldioxid på resa från Helsingfors till Stockholm.

Viking Line redovisar sin bränsleförbrukning och utsläpp till EU, dessa offentliga siffror kan vem som helst kontrollera (på https://mrv.emsa.europa.eu/#public/emission-report). För att kunna ge en rättvis och tillförlitlig bild av utsläppsnivåerna per passagerare bör även frakttransporterna beaktas.

JOHANNA BOIJER-SVAHNSTRÖM

INFORMATIONSDIREKTÖR PÅ VIKING LINE