DELA

Min politik i riksdagen har fått stort stöd

Petri Carlsson och Christina Johansson-Gammals slår på stora trumman så här i valtider och säger att jag ”basunerat ut” och ”gett sken av” att jag ”förra gången var listans huvudkandidat som de övriga medverkande partierna stödde upp”. Jag kan bara säga att ingenting kan vara mig så fjärran som att tro att jag var huvudkandidat, snarare det rakt motsatta.
Centern hade en egen kandidat, Liberalerna hade en egen kandidat, FS hade ingen kandidat, trots att det funnits plats på listan för ytterligare ett namn, men stödde Centerns kandidat och slutligen hade de Obundna ingen kandidat, men valde då att föra fram mitt namn. Jag hade alltså bara stöd av den allra minsta gruppen på listan och har inte för en sekund inbillat mig att jag skulle varit huvudkandidat, det kan jag försäkra.

Ni skriver att ”segern var marginell och ingalunda given” och just så var det. Både Roger Eriksson och jag fick över 4000 röster, jag vann med några hundra röster, men det fina var att vi hade samma värderingar, och därmed ett gemensamt valprogram. Det kan inte råda någon tvekan om att det var ett ”verkligt val för Ålands folk” den gången.
Tillsammans kom vi tre kandidater och vårt gemensamma valprogram att få över 85 % av de avgivna rösterna och vem av oss som än hade blivit vald att representera Åland i Helsingfors kunde göra det med det stödet i ryggen. Vi kandidater och alla medarbetare hade ett mycket gott samarbete. Visserligen tävlade vi om rösterna, men eftersom vi hade ett gemensamt budskap bekämpade vi aldrig varandra, och det var det som var det vinnande konceptet.

Den politik jag fört i riksdagen har fått stort stöd, Centern vill fortsätta samarbeta kring ett gemensamt valprogram liksom Socialdemokraterna och Ålands framtid, och vi utnyttjar därmed alla fyra möjliga platser på lista. Vi inom Åländsk samling är alltså FÖR att fortsätta på den inslagna vägen.
Det är svårt att ännu ha synpunkter på vad de som är MOT denna politik egentligen anser eftersom de inte ännu presenterat något valprogram så det måste jag be att få återkomma till.

Slutligen vill jag till mina två föregångare i riksdagen säga att er analys av vilka kvalifikationer en riksdagsledamot bör ha helt överensstämmer med min egen. Riksdagsledamoten skall som ni skriver 1) ha stort förtroende hos väljarna här hemma och i så breda samhällskretsar som möjligt i riket, 2) ha social kompetens och engagera sig även i andra frågor än de rent åländska samt 3) vara företagsam och bli en resurs som kan företräda Finland i internationella sammanhang.
Det är helt tydligt att det är samma uppdrag vi haft. Vi har samma inställning till uppdraget och samma målsättning med politiken. Våra värderingar tror jag att vi delar med många av våra väljare, så jag vågar än en gång säga att allianssprängningen var ingen framgångssaga.

Vi skall varken använda oss av pukor eller trumpeter, men om vi alla går och röstar så blir det också den här gången möjligt att få över 85 % av rösterna, men nu för Åländsk samlings lista. Häng med!
Elisabeth Nauclér
Riksdagskandidat
Åländsk samling