DELA

Mera pengar i egen ficka

Vice lantrådet Harry Jansson (C) kom på onsdagens plenum med flera osanningar i sitt svar på Katrin Sjögrens fråga om varför jämställdhetsbonusen avskaffats. Jag vet, för jag var med när det infördes. Den som tvivlar kan hitta all dokumentation på www.regeringen.ax

Där framgår att en jämställdhetsbonus finns med både i den parlamentariska arbetsgruppens slutrapport och i remissutkastet som processades grundligt och länge. Inget av de politiska partierna lyfte någonsin invändningar mot det. I lagtinget ordnades ett informationstillfälle 2017. För partisekreterarna hölls information 2019. I lag- och kulturutskottet, där Harry Jansson var ordförande, hölls två osedvanligt grundliga höranden. Det formella beslutet om att införa jämställdhetsbonus fattades alltså efter grundlig väl förankrad beredning, och var varaktigt, det vill säga tänkt att bestå. Det rådde inga oklarheter kring tiden. När Harry Jansson nu fattat beslutet att upphäva jämställdhetsbonusen är det på enskild föredragning, utan beredning. Det finns inget underlag till beslutet, ingen plan framåt, inga motiveringar och ingen politisk förankring. Orsaken kan man bara spekulera i, men effekten blir att pengar som hade gått till de partier som uppfyllde kravet på jämställda listor får mindre pengar och regeringspartierna (som inte gjorde det) får mer. Mycket mer. Harry Jansson ljuger också om att någon kandidat för något parti skulle ha ställts upp utan medgivande. Det är inte möjligt. Alla som ställs upp skriver på ett papper där man medger att ställas upp. I varje val finns det en handfull som sedan ångrar sig, men som inte kan återta sin kandidatur för att systemet ser ut så. Detta är fakta som går att kolla upp. Om nu sanningen spelar någon roll.

NINA FELLMAN (S)