DELA

Medis är fri bildning

Eftersom Medis nämns på Mariehamnssidan i Ålandstidningens valguide bland ”stadens hetaste frågor” vill jag gärna klarlägga de upptagna frågorna också från Medis sida.

Att flytta till Övernäs skola går säkert bra, men då måste man tänka på vad Medis får och hur Medis verksamhet ändras på grund av detta. Nu har Medis i Böndernas hus utrymmen som vi förfogar över och vi kan planera vår verksamhet enligt våra behov. Svårigheterna och begränsningarna dyker upp speciellt för verksamheten som försiggår på dagtid. Det gäller naturligtvis i första hand för kurser som riktar sig till seniorer, en växande åldersgrupp i samhället. Medis får svårare att snabbt reagera på ett kursönskemål och samutnyttjandet minskar möjligheterna att över huvud taget ordna kurser på dagtid. Det andra alternativet är att hyra utrymmen någon annanstans, men hur ekonomiskt är det, återstår att se.

Ålands framtid föreslår att vissa kurser skulle hållas till självkostnadspris. För Medis är detta en främmande tanke. Så länge kursutbudet håller sig inom den ram som lagen ger torde alla kurser vara lika värda? Vems tyckande skall då vara avgörande när man bestämmer vilken kurs som är värd att få gå med normala avgifter och vilka som skall vara självbärande? Medis är en del av den så kallade fria bildningen och det betyder att friheten finns både hos kursdeltagaren och i utbudet. Skall någon beslutsfattare i fortsättningen avgöra för en kommuninvånare vad som är viktigt? Vi på Medis har under åren gjort flera jämförelser med olika institut i riket och har hittills kunnat konstatera att våra kursavgifter redan nu hör till de dyrare.

Att Medis kostar för mycket är också en fråga som helt beror på hur mycket man uppskattar den kommunala verksamhet som Medis skall bedriva. Anser man att det är viktigt att även vuxna har möjlighet till fritidsstudier och organiserad meningsfull fritidssysselsättning och att aktiva kommuninvånare är bra för hela samhället, då är Medis värt den ekonomiska satsning som kommunerna ger idag. Det finns andra verksamheter inom Mariehamns stad – vilka inte hör till de tre kärnverksamheterna – som kostar staden mycket mera än Medis.

Vi på Medis har också kunnat konstatera att instituten i riket får mycket större statsandelar än vad institutet på Åland får av landskapet. En lämplig jämförelsepartner är Raseborgs institut som servar ungefär lika stor befolkning som vårt institut. Raseborg får i år nästan 770.000 euro i statsandelar, medan vårt institut får 265.000 euro i landskapsandelar.
Leena Raitanen
Medisrektor