DELA

Media blundar för övergrepp

All demokrati utgår från ett samtal som aldrig får ta slut. Genom att byta åsikter och idéer bygger vi vårt Åland tillsammans. Ibland håller vi inte med varandra. Ibland når vi lösningar i samförstånd. Historiskt sett har volymen i samtalen alltid varit hög, men också fylld av respekt inför åsikter som man själv kanske inte delar.
Denna samtalston som byggt det åländska samhället är nu på riktigt på väg att förändras i takt med allt svagare krav på avsändare och allt generösare regler för vad som kan publiceras. Detta har, som alla vet, pågått sedan en längre tid tillbaka. Men nu vill vi för vår del göra en markering.
I båda de åländska tidningarna står följande rader riktade till infrastrukturminister Veronica Thörnroos:
”Infrastrukturminister V.T. avgå genast! Innan du får problem.”
och ”…Men vågar du verkligen åka mellan Hummelvik å Lappo ensam? Kanske du behöver en en privat tur?”

Bakgrunden är det omfattande sparprogram som Ålands lagting beställt och som Ålands landskapsregering och dess ministrar har till uppgift att verkställa. För att Åland inte ska svepas med i den skuldkris som slår hårt mot både den europeiska och den finländska ekonomin krävs åtgärder som inte kommer att vara populära i alla läger.
Den debatten ska alla delta i. Men när det offentliga samtalet som sprids i massmedia godkänner hot som argument, riskerar det väldigt mycket mer än upprörda ministrar.
Båda de illa dolda hoten är anonyma men godkända och spridda av ansvariga utgivare. Detta är, enligt vår mening, förödande för den demokrati och det öppna samtal vi alltid förespråkat. Det som sker med anonymitetens våta filt som täcke gör att det offentliga samtalet bryts ned istället för att byggas upp. Det är så långt från ett modernt demokratiskt tankesätt man kan komma. Och det står i bjärt kontrast mot det synsätt som byggt upp den välfärd som nu riskerar falla samman till följd av ansiktslösa hot och grundlösa påhopp.
Det som sker i spalterna i dag är inte bra för Åland, det är ett hot mot vår öppenhet och det skrämmer bort folk från det offentliga samtalet. Därmed är det också förödande, på sikt, för journalistiken, det verktyg som mer än andra ska hålla igång samtalet, inte tysta det.
Till de ansvariga redaktörerna vid de åländska tidningarna ställer vi mot bakgrund av detta frågan: är det inte dags att tänka om när det gäller anonyma påhopp, hot och osanningar?
Harry Jansson, Partiordförande Åländsk Center
Runar Karlsson, Ordförande LT-gruppen, Åländsk Center

Svar: Det andra av de två messen borde inte ha publicerats, när det gäller det förra gjorde jag tolkningen att det inte låg ett hot i texten. Säkert kan man göra andra tolkningar om man så vill, men i samtal med trafikministern intygade hon för mig att hon inte tog det som ett hot. Självfallet ska inte messaspalten vara ett forum för anonymt hotande eller krypskytte mot offentliga personer, och vi ska göra ett bättre jobb framöver med att se till att så blir fallet.
Men att döma ut messaspalten som företeelse baserat på ett eller två mess är också farligt. Insändare i form av mess har gjort att insändarsidorna är öppna för alla och envar. Det är också viktigt i en demokrati.
Jonas Bladh, chefredaktör