DELA

Marstads hyreshöjningar

Jag flyttade in i ett av Marstads nyrenoverade hyreshus på Måsvägen den 1 april 2004. Hyran var då 500 euro/månad. Nu 9 år senare har min hyra höjts till 600 euro/månad. Det är en höjning på 20 %. Priset /m2 var 2004 ca 8,20 – nu är det 9,80!
Jag frågar mig om det är skäligt att hyran höjts med mer än 2 % per år. Det är nog inte många av oss som har en löneökning som svarar mot det. Tvärtom – inom kort går jag i pension och mina bruttoinkomster kommer ungefär att halveras.

Det är ju inte heller så att standarden har förbättrats under åren som gått. Jag gillar verkligen min lägenhet men vid den renovering som gjordes användes billigast möjliga plastmattor till golven och väggarna är täckta med målad väv. Skåpluckor med mera är av liknande kvalitet.
Det borde väl vara så att hyran ligger i paritet med standarden på bostaden. Och äldre fastigheters hyresgäster ska väl inte betala kostnaderna för nya fastigheter med högre standard. Ligger det politik bakom detta? Jag tycker att det verkar som om de nya förvaltarna utnyttjar varje chans att höja hyran även då det inte motiveras av ökade kostnader. Är det på uppmaning av politikerna i stadshuset?

Marstad är ett s.k. allmännyttigt bostadsbolag och det innebär, förmodar jag, att det har ett särskilt ansvar för att erbjuda bostad åt personer som inte på annat sätt har möjlighet att få en sådan. Men om hyrorna stiger så förmodar jag att kostnaderna för socialnämnden ökar i samma takt. Så det Mariehamns stad vinner på gungorna förlorar man på karusellen.
Rigmor Tillema