DELA

Märkligt med Malte

Det märkliga i hela ”Fixar Malte”-historien är att det redan finns privata firmor som kan åta sig just såna uppdrag som efterlyses.
Sådant som nu anses helt otänkbart utförs redan. Byte av lampor, smörjning av gångjärn, justeringar av dörrlås, lyft av tunga lådor m.m.

När jag första gången läste i tidningarna om idén så skrev jag i insändare att det redan fanns och att man bara behövde slå upp i telefonkatalogen på de gula sidorna. Där under ”fastighetsskötsel” hittar man rad efter rad, firmor som sköter olika serviceuppdrag.
Själv anlitar jag en firma som sköter allt man ber om. Jag samlar ihop en lämplig mängd arbetsuppgifter och har alltid lite fönstertvättning i reserv för att uppnå fulla timmar. För det betalar jag dryga 20 euro/ timme med moms.
Jag har inte begripit mig på hushållsavdraget, men skall undersöka om det är möjligt att dra av 60 procent i beskattningen.
Jag har frågat min ”Malte” om pensionärerna efterfrågat hans tjänster och gjort prisförfrågningar. Det gör dom inte utan han arbetar mest åt bostadsbolag och andra företag. Det verkar som om hela projektet skulle vara en smula överdrivet.
Det borde visa sig först att det inte finns att få tag på servicen i fråga, innan man tillsätter en tjänst.

En som ringer och beställer hjälp