Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Mariehamn fånge i KST

Kommunernas socialtjänst (KST) ger förutsättningar för ett fungerande barnskydd över hela Åland. Det är bra.

Min glädje över en bra reform har nu bytts till besvikelse. KST-lagen säger att en majoritet av Ålands kommuner kan besluta om hur KST ska se ut och finansieras. Samlar sig Ålands minsta kommuner till en majoritet i KST-styrningen betyder det att kommuner med så lite som 13 % av Ålands befolkningsunderlag styr hur hela Ålands socialservice ser ut.

Detta har redan visat sig få en allvarlig effekt. Tidigare var alla överens om att finansieringen av KST baseras på respektive kommuns invånarantal. Nu har det beslutats att det istället ska baseras på invånarantal i kombination med skattekraft. Mariehamn motsatte sig beslutet.

Beslutet visar tydligt att Mariehamn riskerar att få sin socialservice nedmonterad till en nivå som passar små kommuner med små ekonomier.

Detta är orimligt och oacceptabelt. Lagen om KST måste i detta avseende snarast ändras.

JONNY ANDERSEN