DELA

Människorna gör politiken!

Det var inget lätt beslut men en blick i backspegel visar ändå att det var rätt.

I augusti 2013 när lagtingsgruppen för Obunden Samling möttes igen efter sommarledigheten meddelade jag min grupp att jag hade bestämt mig för att inte ställa upp för omval till ordförande i partiet. Valet skulle ske under hösten. Jag var naturligtvis intresserad av att höra om någon av de ledande landskapspolitikerna var beredda att ta över partiledarskapet och leda partiet genom valrörelsen 2015. Ingen var intresserad eller ansåg sig ha tid och krafter att göra det.

För min del är det och har alltid varit viktigt att partiledaren återfinns bland de ledande politikerna och bland dem som fått ålänningarnas förtroende. En partiledare är partiets lantrådskandidat, på det sättet ska ledaren vara beredd att leda hela Åland. Till det uppdraget krävs en person med god ledarskapsförmåga, social kompetens, gedigen kännedom om självstyrelsen och insikter i flera politikområden. Vi har i senaste val sett att problem uppstod för centern då deras partiledare inte fick mandat i lagtinget och därmed inte blev lantrådskandidat, istället gav centern stafettpinnen vidare till socialdemokraterna som tog chansen att vara regeringsbildare.

Jag kan konstatera att den kontakten jag tog med moderaternas Johan Ehn på sensommaren 2013 i syfte att damma av en gammal tanke att slå ihop våra båda partier var helt rätt. Ett nytt parti började ta form, Moderat Samling. I det nya Moderat Samling förenar vi det bästa från båda håll.

Endel av mina tidigare partikamrater i Obunden Samling valde trots en lång intern process med gedigen och omfattande information om vad vi ville uppnå med ett nytt parti att ändå stanna kvar i obundna och driva partiet vidare.

Vi kan i dag konstatera att det inte blev som de hade hoppats på.

Ett parti är inte mer än dess medlemmar, och särskilt i partier där pragmatisk sakpolitik värdesätts högre än klassisk ideologi. Just det ledordet är lika starkt för mig oavsett det partinamn jag företräder. Jag hoppas att alla ni obundna vill fortsätta driva era sakfrågor och ta till vara er möjlighet till att göra förändringar för de grupper ni representerar. Ni är alltid varmt välkomna att delta i vårt arbete inom Moderat Samling.

Det senaste året har vi bildat Moderat Samling i ett flertal kommuner och fler är på gång. Skärgårdens problemställningar kräver oftast speciella arrangemang. De som bor i skärgården känner bäst till sina förutsättningar och vilka lösningar som är möjliga. Det gör att skärgårdsbefolkningen oftast helt riktigt väljer en skärgårdsbo till sin företrädare. För mig är skärgårdsfrågorna särskilt viktiga och Moderat Samling välkomnar alltid nya medlemmar från skärgårdskommunerna.

Politikområden som vi inom Moderat Samling kommer att lyfta inom valrörelsen presenterar och konkretiserar vi längre fram. Det är viktigt att våra kandidater får vara med och forma vårt gemensamma program. Det är människorna i partiet som är partiet, och vi tror på att bra beslut tas när många olika människor inkluderas i vårt arbete. Programmet kommer med säkerhet att innehålla vardagsfrågor och människonära politik. För oss är det viktigt att människor känner sig trygga i sitt samhälle, att man upplever att beslut fattas i enlighet med lagar och att alla får en likvärdig service.

Äldreomsorgen kommer i det här valet att vara högt listad såväl som ungdomsfrågor då vi till stor glädje har den största och mest aktiva ungdomsgruppen. Samarbeten inom olika kommunala verksamhetsområden ser vi att hela Åland vinner på.

För att Åland skall kunna erbjuda välfärd till alla måste vi vara tydliga med hur vi finansierar vår välfärd, att våra gemensamma pengar används på ett varsamt och klokt sätt. Svårare än så är inte Moderat Samlings politik.

Gun-Mari Lindholm

Vice ordförande för Moderat Samling och Gruppledare i lagtinget.