DELA

Många fel i golfdebatten!

I den livliga debatten om golf på Stornäset har många fel och missuppfattningar cirkulerat på insändarplats i tidningarna. Ålands Golfklubb vill därför korrigera vissa uppgifter genom följande fakta.

Vår ekonomi är inte alls dålig. Varje år under de senaste 20 åren har vår verksamhet gett en hygglig vinst som omedelbart återinvesterats i anläggningen för att göra den ännu bättre. Eftersom vi är en helt vanlig öppen registrerad förening kan aldrig några vinster hamna i privata fickor.
Vi har heller inte bett Landskapet om hjälp på något annat sätt än vad flertalet andra företag gör när man investerar eller förbättrar kvaliteten eller miljön. Och då har vi behandlats precis som alla andra företag på Åland. Vi har fått nej ungefär lika ofta som ja.

ÅSUB:s rapport. Två olika undersökningar (2003 och 2008) har bägge visat att en golfturist spenderar ca. 200 euro per dygn. Den lägre summa som nämnts, 140 euro, är vad golfturisten spenderar under ett dygn i land. Men därtill skall läggas konsumtionen ombord på färjan hit och hem och då kommer man upp till åtminstone 200 euro per dygn. Visst måste vi väl räkna in konsumtionen ombord på Eckerö Linjen och Viking Line, två åländska företag med många anställda. Åtminstone räknar ÅSUB så.

Antalet golf-arbetsplatser. En granskning i juli senaste sommar visade att 48 personer då fick sin försörjning från golfen i Kastelholm, alltså från Ålands Golfklubb, Golfrestaurangen och Ålands Golfshop. Och lägger vi ihop alla anställningar blir det mellan 20 och 25 helårsarbetsplatser.
Golfklubben är förstås störst och av våra 8 fast anställda bor 3 i Sund och av 26 sommaranställda(flertalet ungdomar) bor nästan hälften i Sund. Och så har det alltid varit.

Miljö
. Idag ställs hårda miljökrav på golfbanor. I princip får inget läckage av näringsämnen ske till kringliggande vatten. De kraven ställde Ålands Miljöprövningsnämnd redan när vi planerade golfbanan i Godby och samma krav kommer garanterat att ställas vid en placering på Stornäset.
Därför byggs moderna golfbanor idag som ett i stort sett slutet system där vattnet hela tiden recirkuleras. Vi förväntar oss en tuff miljögranskning också denna gång – på Stornäset, vilket vi i grund och botten tycker är väldigt bra. Golf är beroende av en ren och vacker natur och det är aldrig klokt att såga av den gren man sitter på.

Inga bostäder. Nej, Ålands Golfklubb har inga planer på att bygga bostäder på Stornäset för att finansiera en ny bana. Detta kan enkelt regleras genom att man skriver in ett förbud i arrendeavtalet. Så sluta skrämmas med detta osanna argument.
Vi ser gärna att andra privata entreprenörer bygger golfboende vid Kungsgården. Vi vet att landskapets museibyrå gärna skulle välkomna ett sådant initiativ.

Tack! Vi vill passa på att tacka Karl-Anders Lindholm och Borghill för kloka ord, kommunstyrelsen i Sund för sitt beslut som inger framtidstro samt lagtinget för sitt beslut att upplåta Stornäset för golf.
Nu är det upp till oss att försöka visa hur en samverkan mellan olika intressen förhoppningsvis kan förverkligas på Stornäset.
Ålands Golfklubb
Kjell Hansson
Klubbchef