DELA

Maktbegär före ideologi

Nu är regeringspartierna rädda att förlora makten. Den omtalade och av regeringspartierna förnekade alliansen bekräftas nu igen med att de i varje tidning vill berätta hur mycket (lite) de har åstadkommit. Det är uppenbart att dessa partier i fortsättningen också är beredda att sälja sin själ och ideologi för makten. Det är som att ljuga för sig själv men framförallt till väljarna.

Redan nu har vissa partiledare lämna in intresseanmälan och krav på topp-posterna, som de är ute efter. Det gäller lantråds – och talmansposten. Dessa personer gör allt för att försäkra sin position. När ideologierna bland regeringspartierna står så långt ifrån varandra blir det ett regeringsarbete långsamt. Det är inte till gagn för hela samhällets utveckling.

Jag vill påminna alla om de uppsägningar av landskapsanställda (14 tjänstemän) som utfördes i början av den nuvarande regeringsperiod. Liberalerna accepterade inte varken den personalpolitik eller sättet som de andra regeringspartierna ville utföra. Med andra ord sålde liberalerna inte sin ideologi mot makten.
Hannele Vaitilo