DELA

Lyssna på de unga

Vill härmed uppmärksamma oss äldre som inte har något framtidsperspektiv mera, att läsa noga igenom de ungas planering av centrum. De är ju de som skall njuta av staden när vi gamla är borta. Vi har vuxit upp med att se träd, ängar och vilda blommor som våra fiender. Men nu skriver de unga att det skall finnas träd, buskar, ja till och med växthus i stadens centrum.

Som i många framsynta städer var man har bärbuskar, fruktträd, med mera ätbart i stadens centrum. Just nu pågår en kampanj för att fälla så många träd och sanera bort så mycket hassel, som bara är möjligt. Som en före detta naturvårdsintendent påpekade om Tullarns äng: ”Nu duger det väl åt stassfrassarna alltid”.

Är tyvärr inte imponerad av vår stadsträdgårdsmästares arbete. Men mitt sinne är antagligen för ungt för att inte se det fina i det arbete som görs. Har staden nån ansvarig grupp som bestämmer vilka träd som skall bort och i vilken årstid de skall huggas ner? Eller som bestämmer att hasselrunnorna skall försvinna från stadens mark.

M-S Wetterhoff