DELA

Lyft blicken, Visit Aland!

Med anledning av Visit Ålands styrelses insändare i Tidningen Åland den 20 februari och Nya Åland den 22 februari ställer jag mig mycket fundersam till hur insatta dessa personer egentligen är i den landbaserade turismen.
Att Åland har alla möjligheter att ytterligare utveckla golfturismen håller jag helt med om. Jag skriver också under på att golfintresset kommer att fortsätta öka i våra närregioner. Sett över tid kommer speciellt ”de nya pensionärerna” att bli fler och för dessa är just golfen en allt viktigare ingrediens.

Enligt Visit Ålands styrelse skulle en golfbana på Stornäset vara lösningen och receptet på hur Åland skulle locka 15.000 NYA greenfeegäster. Detta stämmer tyvärr inte, ser man på vart utvecklingen går när det gäller turistanläggningar och inte minst nya golfanläggningar bygger de uteslutande på ett resort tänk.
Golfbanan är en del av en helhet där boende, mat, shopar och all annan service finns inom området. Att som golfare vara tvungen att ta sig en kilometer för att komma till ett klubbhus är inte attraktivt. En modern golfare vill ha all service inom området utan att behöva beställa en taxi eller promenera 10 minuter. Konkurrensen bland golfturisterna är hård och de destinationer och anläggningar som kan erbjuda en ”all in one” lösning har givetvis en mycket starkare dragningskraft, sådan är verkligheten.

Att exploatera Stornäset med hotell, stugor, restaurang etc. är knappast möjligt. Därför är risken stor att ytterligare en 18-håls bana inom området enbart tar greenfee gäster från den totala massan som idag golfar i Kastelholm. Utan ett resorttänk uppnår man knappast den nödvändiga volymökningen. Jag är även tveksam till hur stora de egentliga synergierna blir på Stornäset, med tanke på det avstånd som ändå råder till befintliga anläggningar och att ytterligare personal och maskinpark ändå måste införskaffas.
Att en ny bana måste hålla högsta europeiska klass för att locka nya gäster är nog en sanning med modifikation. De kunder som söker dessa alternativ är i verkligheten rätt så få och det är inte realistiskt att Åland ska försöka ta upp kampen om dessa spelare. Nej, istället ska Åland bygga en vacker, fin bana som vänder sig till golfande Svenssons på en plats som även kan bebyggas med boende, restaurang, gästhamn och annan nödvändig service. Ett område där golfbanan bara är en del av en helhet och där en mångfald av företagare och entreprenörer har möjlighet att dra nytta av verksamheten inom området. Det är en rimlig målsättning som faller inom ramen för vad Åland klarar av.

Att avståndet till Mariehamn gärna får vara så kort som möjligt och att anläggningen ligger på en naturlig axel där majoriteten av de åländska besökarna rör sig är även nödvändiga ingredienser. Ett sådant koncept skulle kännas modernt och fräscht och skulle garanterat ha stora möjligheter att bl.a. locka 15.000 nya greenfeegäster till Åland.
Det gör inte Stornäset konceptet, som även riskerar bli ytterligare en politisk långkörare, och det har inte Åland varken råd eller tid med. Därför önskar jag att Visit Ålands styrelse lyfter blicken och ser vad våra välmående golfkonkurrenter pysslar med.
Med hopp om fler golfhål på Åland!
”Realist”