DELA

Lovsång till de finlandssvenska skolorna

Det här är en lovsång till våra finlandssvenska skolor som villigt öppnar sina dörrar för Åbo Akademis klasslärarstuderande. Alla utbildningsprogram utvärderas och revideras regelbundet, så också klasslärarutbildningen vid Åbo Akademi. Den grupp klasslärarstuderande som inledde sin utbildning i höstas följer det nyaste programmet. En förbättring i detta program är, att utbildningspraktiken är ökad. Ökade inslag av praktik var uttryckligen studentrepresentanternas åsikt i revideringsarbetet.

Praktikinslag fördelas under alla fem studieåren och ordnas både vid Vasa övningsskola och vid så kallade fältskolor runt om i Svenskfinland. Här behöver vi naturligtvis fortsatt samarbete med det finlandssvenska utbildningsfältet. Och det fungerar alldeles utmärkt, vilket bekräftas av att 68 första årets klasslärarstuderande vid Åbo Akademi erbjudits en praktikplats i en valfri skola. Det är alltså 68 lågstadier från Lovisa till Karleby med utstickare till Tammerfors och Åland som tar emot klasslärarstuderande andra veckan i januari för en så kallad åhörarpraktik. Skolorna förtjänar ett varmt tack– därför denna lovsång!

Åhörarpraktiken som pågår i en vecka innebär att de studerande följer med arbetet i skolan ur olika perspektiv, men håller ännu inte egna lektioner. Åhörarpraktiken ingår i kursen Didaktik I och erfarenheterna följs sedan upp under universitetslärare Jenny Teirs ledning. Avsikten är att tidigt i studierna ge en inblick i lärarens arbete. Studerande får bekanta sig med planering av undervisning och ökar sålunda sin förståelse för läroplanens betydelse för planeringen. Vidare får studerande komma i kontakt med varierande arbetssätt och undervisningsmetoder samt exempel på olika typer av bedömning som stöder elevers lärande. Förhoppningen är också att de studerande skall inleda utvecklingen av den egna lärarprofilen genom iakttagelser, diskussioner med lärare, elever och övrig personal i skolan.

Senare under vårterminen under första studieåret ordnas sedan följande praktikinslag, då vid Vasa övningsskola och med särskilt fokus på förskole- och nybörjarundervisning.

Utöver ovan nämnda två praktikinslag finns fyra längre praktikperioder, omfattande fem studiepoäng var. Klasslärarstuderande kan också välja ytterligare en valfri praktik i sin utbildning. Den valfria praktiken är ofta av intresse för de klasslärare som önskar avlägga dubbelbehörighet till exempel som ämneslärare i något undervisningsämne och då också få möjlighet att praktisera i det ämnet i åk 7-9 under handledning av en ämneslärare.

Man brukar säga att det behövs en hel by för att fostra ett barn. I linje med det kan det lugnt konstateras att det behövs ett helt svenskt skolnätverk för att utbilda mångsidiga klasslärare på svenska i Finland.

Ria Heilä-Ylikallio

professor