DELA

Löneökning är inte hela lösningen

Vi dras med stor personalbrist inom vården idag, inte minst inom äldreomsorgen. Antalet utexaminerade närvårdare och sjuksköterskor per år borde göra att vi inte har den stora bristen vi har, men vi misslyckas med att se till att de fortsätter inom sitt yrke. Att lönerna motsvarar krav på yrkeskunnande, ansvar och arbetets tyngd är ett första steg. Vi behöver aktivt jobba för att lönerna ska göra arbetet inom vården mer attraktivt, speciellt måste lång arbetserfarenhet löna sig bättre.

Det är inte gynnsamt att en närvårdare med 20 års arbetserfarenhet har några enstaka hundralappar mer i lön än en nyutexaminerad. Både kommunerna och landskapet behöver bli bättre på att se till att det finns möjlighet för vårdpersonalen att fortbilda sig. Att utvecklas och fortsätta lära sig inom yrket är viktigt för att det ska kännas inspirerande att gå på jobb och det gagnar såväl arbetsgivaren som klienter och patienter. Fortbildning och nya kunskaper ska även speglas i summan i lönekuvertet. Lönerna är dock inte allt inom vården.

Den stora utmaningen ligger i att personalen ska ges utrymme till att göra sina röster hörda. Delaktighet i beslut som rör allt från arbetsscheman till nya investeringar på till exempel äldreboenden gör att vi tar tillvara på den viktiga resurs som personalen utgör samt att trivseln på arbetsplatsen ökar. Vi behöver också hitta kreativa lösningar som rör arbetstiden. Skiftesarbete är svårt att kombinera med familjeliv och är ofta tungt för individen. Kvälls- och helgjobb ses som oattraktivt även om lönen är högre för de skiftena. Vi behöver titta på större flexibilitet vid schemaläggning, större utrymme för önskescheman eller varför inte sex timmars arbetsdag med bibehållen lön? Vi har inte råd att tappa mer vårdpersonal och det råder stor enighet om att vi behöver satsa på vård- och omsorg. Med kreativitet, delaktighet och nya lösningar ska det inte vara omöjligt att se till att vården och omsorgen på Åland blir bättre för klienter såväl som för personal.

MATILDA BJÖRKLUND (C)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp