DELA

Livsstil och sjukvård

Förebyggande folkhälsoarbete har stor betydelse för att förebygga invånarnas behov av sjukvårdsinsatser.
Till förebyggande folkhälsa hör även:
%u2022 Bra mat eller hälsosamma produkter till ett rimligt pris
%u2022 Motion
%u2022 Meningsfull fritid, även med familjen
%u2022 Åldrandet med hög livskvalitet
%u2022 Funktionshindrades delaktighet i samhället (tillgängligheten och servicen).

Informationsmaterial om medvetande om jaget, om sund livsstil, motion, stress och högt tempo i samhället samt om rökning, alkohol och andra droger ska finnas på alla arbetsplatser, skolor, institutioner och organisationer på Åland.
Denna information skall även finnas eller förklaras på det språk som talas av individen.
Alla ska få samma förutsättningar till ett liv utan gifter som tobak, alkohol, narkotika eller andra droger.

Därför är förebyggande arbete mycket viktigt, tillika som satsningar på vård och behandling.
Den så kallade fetmaepidemin har inte tagits på allvar. Kanske för att man inte vet vad man kan göra för att påverka trenden. Samhället skall ge möjligheter till ett sundare liv.
Kostnaderna som fetmaepidemin kommer att ge orsak till kommer att krossa alla ekonomiska planeringssystem.

Plats bör även finnas för alternativ hälsovård jämsides med den vanliga sjukvården. Avdrag för utgifter förknippade med alternativa vårdformer bör också ges.
Alternativ medicin bör accepteras i större utsträckning där den fyller en funktion och ger individen ett bättre mående.

Den palliativa vården, vården i livets slutskede, ska prioriteras högt i sjukvården. Den ska också tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Döendet måste ske under värdiga former med allt det medicinska och psykologiska stöd som fordras.
All djurhållning skall utgå från att djur är kännande varelser och de skall ges ett gott liv och ett naturligt beteende. Onödiga djurförsök ska avskaffas.

En folkhälsoombudsman bör finnas på Åland.
Kjell Mattsson (lib)