DELA

Lipponen bra president

Det troliga är att Finlands nästa president heter Paavo Lipponen eller Sauli Niinistö. Några partier har ännu inte bestämt om de ska ställa upp en egen kandidat.
Centerpartiet i Finland är i djup kris. Partiet saknar just nu en stark kandidat. Svenska folkpartiet har för vana att ställa upp en kandidat som ramlar ur efter första valomgången, undantaget Elisabeth Rehn. Att någon skulle kunna upprepa Lillans bravad verkar osannolikt åtminstone i detta val.

Den senaste tiden har svenska institutioner vänt sig till ledande socialdemokrater för att få stöd i kampen för bevarandet av svenska språket i Finland. President Ahtisaari ledde Svenska Finlands folktings arbetsgrupp som lade fram en rad åtgärder för att stärka svenskans ställning i Finland. Åtgärdspaketet ligger som grund för den nuvarande regeringens språkpolitik. Paavo Lipponen ombads hålla festtalet vid den finlandssvenska sång- och musikfesten den 12 juni 2011. I sitt tal framhöll Lipponen vikten av att svenskan är ett obligatoriskt ämne i den finska grundskolan samt tvåspråkighetens betydelse för finländarnas identitet. Talet var i övrigt en känslosam hyllning till den finlandssvenska kulturen och finlandssvenskarna.

Vad vore naturligare än att Svenska folkpartiet åtminstone övervägde att stöda Paavo Lipponens kandidatur. Eller måste det vara så att den starkaste garanten för svenskan i Finland alltid ska avvisas för att det en gång stått (S) efter namnet. Det känns ofta så egoistiskt när SFP och åländska politiker ropar på socialdemokraternas hjälp för att i nästa stund vända ryggen till när man istället borde överväga ett samarbete grundat på ömsesidighet och respekt. I denna fråga är det viktigaste att trygga det svenska språket i Finland. Ideologin kommer i andra hand.
Barbro Sundback (S)