DELA

(LIB) avvecklar självstyrelsen

Nog har jag lärt mej under mina år i landskapspolitiken att Liberalerna är ett parti som inte värderar självstyrelsegrunderna inklusive särrättigheterna lika högt som Centern alltid har gjort, men inte trodde jag att Liberalerna skulle gå så långt att man, som nu inför kommande val, öppet föreslår att man vill avskaffa viktiga delar av vårt självstyrelsesystem.
Liberalerna vill nu:
-urholka hembygdsrätten genom att förlänga tiden från 5 år till 8 år, innan man mister hembygdsrätten
-försvaga jordförvärvsregelverken
-ta bort näringsrätten

I klartext vill Liberalerna nu rubba grunden för självstyrelsen, ändå säger man i en insändare 9.8 att det är tack vare självstyrelsen som vi har haft redskap att själva bygga ett bra Åland!
Förklara för mej hur vi ska förstå de svängarna.
För Centern är det obestridligt att det är våra unika särrättigheter som har möjliggjort Ålands välfärd och välstånd.
Det är tack vare vår konstitution grundad på folkrätten, vår självstyrelselag, våra särrättigheter inklusive garantierna för svenskans ställning, vårt Ålands-protokoll inom EU som Åland har utvecklats så väl under 90 år.

För mej är det lätt att hålla med Anthonio Salminen när han i en insändare påstår att Liberalerna nu går till val för att avskaffa självstyrelsen.
För centern står det klart att det finns anledning att förbättra vissa regelverk bland annat genom att förtydliga reglerna kring jordförvärvsrätt och –tillstånd och att utnyttja planeringsinstrumentet, men alla förändringar ska göras i lagtinget, inte av ett ensamt parti. Det har centerns tre medlemmar i landskapsregeringen hävdat hela året, ”tillsammans”, medan Liberalernas fyra medlemmar vill ta makten i egna händer, ”tillsammans”, trots att lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd med klar majoritet håller med Centern.
För Centern står det ännu klarare att det finns goda skäl att ännu tydligare informera våra unga människor om vad Ålands självstyrelse innebär. Annars är naturligtvis risken stor att folk, särskilt nyinflyttade, får en felaktigt förenklad uppfattning om vår unika konstitution och på sikt ”moderniserar och avbyråkratiserar” bort hela självstyrelsen.

Jag hoppas att Centern fortsätter arbetet med att utveckla och stärka självstyrelsen även under nästa period.
Åland ska byggas upp och förstärkas, inte rivas ner och försvagas.
Gun Carlson (C)