DELA

Ledningen är viktig på ÅHS

Det är viktigt vilka politiker som kommer att leda ÅHS de fyra kommande åren. Efter drygt två år som ÅHS ordförande så kan jag säga att ÅHS har en ledning och en personal som ständigt jobbar med utveckling.

Vi har en engagerad styrelse med parlamentarisk representation plus en skärgårdsrepresentant. Det konceptet anser jag är bra.

Vi har under min tid i styrelsen haft kreativa och konstruktiva diskussioner och funnit långsiktiga lösningar vilket givit en stabilitet för utvecklings- och förändringsarbetet. Mitt mål är att ÅHS ska vara känt som en sjukvårdsorganisation som sätter patienten i centrum. Där är vi redan långt på väg, jag ser och hör det, men vi kan inte luta oss tillbaka, det finns alltid förbättringar att göra och de måste vi tillsammans jobba med från alla olika positionerna inom sjukhuset.

Det finns många utmaningar som team ÅHS ska jobba med. Vi har en ökad åldrad befolkning, vi har en ökad problematik kring psykisk ohälsa, vi har oanade möjligheter i IT-utvecklingen där patienten själv genom Appar kan samspela med vården.

ÅHS ska dessutom under denna period utveckla ett helt nytt vårdinformationssystem som kommer att höja kvaliteten på många sätt, och mycket mer kunde nämnas.

Det här arbetet vill jag gärna vara med och leda.

Mia Hanström (S)