DELA

Låt oss sälja Emmaus tillsammans

Replik till Lennart Isaksson:
Det är ju trevligt att Moderaterna i staden går med på att sälja fastigheter för att få ett tillskott i stadens kassa. Det är ju det vi socialdemokrater velat göra från början, så länge det gäller fastigheter utan nytta för staden.
En bra plats att starta på skulle vara ÅCA-huset. Det finns ett bud som är över dubbelt högre än bokföringsvärdet. En reavinst för staden på 240 000 euro, inte illa i dessa dagar.
Samtidigt så försäkrar man sig om en långsiktig lösning för alla de frivilliga som använder huset som mötespunkt och humanitära insatser.

Nuförtiden är det inte bara de som ”inte har råd” som använder Emmaus. Alla samhällsklasser använder mångfalden i utbudet till olika saker. Ungdomar får mer och mer upp ögonen för möjligheterna och lekfullheten i second hand, människor som vill förnya garderoben när modet skiftar för sina gamla kläder dit istället för till MISE och gör på det sättet en god gärning, innan de far till de andra klädesaffärerna i staden och köper det nyaste.
Bara en sådan sak, klädaffärerna ser inte Emmaus som en konkurrent, utan som ett komplement till sin verksamhet. Det gynnar alltså näringslivet att ha Emmaus.

Skall vi tala om kulturvärden, starkt samtalsämne nu strax efter Litteraturdagarna, så är ÅCA-huset ett givet stopp på kulturnatten med sin modeshow, dansuppvisningar, eldslukare och allehanda kulturevenemang. Kultur är som Kalle Fogelström skrev i en insändare en viktig del om man vill ha ett innovativt samhälle som drar till sig aktiva utbildade inflyttare och det är ju något som staden är i stort behov av.

Så för att inte göra detta för långt, Emmaus är bra för näringslivet, kulturen och mänskligheten, och har så här långt inte kostat staden mer än minimala fyra-femtusen euro i föreningsbidrag per år att jämföra med de hundratusentals euro som gått till idrotten till exempel. Inget ont om idrotten som främjar folkhälsan på ett annat sätt än Emmaus gör, men om man jämför verksamheter och kostnader så har Emmaus betalat in tomtpriset flera gånger om.
Staden kommer att ha problem med att hitta en köpare till tomten när man räknar in att de måste ta kostnaderna för att riva gamla huset och sedan bygga nytt, samtidigt som de får en massa ”Bad Will” genom att vara ”företaget som jämnade Emmaus med marken”. En titel jag tror få entreprenörer vill bli förknippade med.
Varför inte lämna de nyliberala idéerna åt sidan och låt oss gemensamt ta ett snabbt beslut om att sälja ÅCA-huset till Emmaus och visa medborgarna hur det går till att samarbeta för en god sak.
Igge Holmberg
Gruppledare för Mariehamns Socialdemokratiska fullmäktigegrupp