DELA

Låt mariehamnarna behålla sina pengar

Mariehamn ska vara en stad byggd med sunt förnuft och ett minimalt skatteuttag från medborgarna. Pengarna gör bäst nytta i mariehamnarnas egna plånböcker. Läget just nu är sådant att fokus måste ligga på inbesparingar.
Av det skälet säger vi nej till den föreslagna skatteväxlingen. Att dra ner på kommunalskattedelen för att istället införa en fastighetsskatt är över tid troligen klokt. Men konsekvenserna måste först utredas och tillvägagångssättet ges mer tid än vad budgetbehandlingen inför 2013 medger.
I pengar till staden blir slutresultatet av en skatteväxling detsamma. Man tar in lika mycket på fastighetsskatten som man förlorar på inkomstskatten. Syftet är att man kan taxera de cirka 1.000 lägenheter som i dag ägs av icke-mariehamnare som inte betalar skatt till staden. Fler är med och betalar.

Det sista är lovvärt. Alla som utnyttjar stadens service bör vara med och finansiera den. Men förslaget tål ändå funderas över. Till exempel det faktum att vissa mariehamnare får högre totala kostnader än i dag medan andra får lägre. Denna fördelning måste ske på en rättvis grund. Möjligen skulle det allra mest rättvisa, om möjligt, vara att bara lägga en fastighetsskatt på de lägenhets- och husägare som inte är mantalsskrivna i staden. Då frågetecknen för ögonblicket är för många är det klokare att vänta. Det finns troligen också skäl för landskapsregeringen att göra en större översyn av fastighetsskattelagen för alla de åländska kommunerna.

Centern vill att staden det kommande tuffa ekonomiska året lägger fokus på de inbesparingar och effektiveringsprojekt som staden genomgår och som bör få genomslag innan andra åtgärder vidtas för att ändra eller bredda skattebasen. Vi är mot den bakgrunden självklart emot att höja den nuvarande kommunalskatten innan vi gjort precis allt för att spara på den egna driften. Om vi ska hitta tillbaka till tillväxten i Mariehamn och på Åland måste medborgarna få behålla sina pengar och använda dem på sätt som de själva avgör.

Staden måste under givna förutsättningar fortsätta effektivera verksamheten, öka intäkter där så är möjligt, se över avkastningskraven för de egna bolagen och göra allt för att minska skuldbördan. Våra barn ska inte tvingas betala dagens utsvävningar. De eventuella försäljningar som kan genomföras ska gå direkt till avkortande av lån, inte nya konsumtionsutgifter. Överlag får drift och nyinvesteringar aldrig bli kostnadsdrivande.
Mariehamnscentern