DELA

Låt inte alkoholen styra

Låt inte alkoholen styra i sommar. Lägg istället fokus på familjebanden. Alla vi vuxna har ett ansvar gentemot våra barn och unga. Våra attityder, förväntningar och egna beteenden lägger grunden för våra ungas egna val. Välj att umgås., ha roligt och göra den här sommaren till en du minns.

Ha en glad sommar,

Landsksapsregeringens operativa referensgrupp för drogförebyggande arbete.