DELA

Läromedelscentralens avveckling

Enligt landskapsregeringsledamot Britt Lundberg innebär en nedläggning av Läromedelscentralen (LMC) en inbesparing på cirka 100.000 euro per år. Den uppgiften stämmer inte.
Läromedelscentralens utgifter var år 2007 totalt 140.333 euro. Landskapets kostnad (40 %) var 52.615 euro och kommunernas kostnad (60 %) var 87.718 euro. Landskapet kan då rimligtvis inte spara 100.000 euro på att avveckla utlåningen. Om man behåller en tjänst med en kostnad på ca 50.000 är det ekonomiska utfallet att kostnaderna förblir desamma som i dag.

Denna s.k. inbesparing är egentligen ett sätt att göra sej av med en verksamhet som landskapet varken har lagstadgad skyldighet eller politiskt intresse av att upprätthålla.
Ironiskt nog kom den en gång i tiden till just som en besparingsåtgärd för att samma undervisningsmaterial inte skulle köpas till många olika ställen.
Det är inte svårt att förstår att landskapet måste spara just nu. Däremot är det svårt att förstå hur budgeten ska kunna minskas med 57 miljoner när man vidtar dylika åtgärder i ett läge när insatserna borde vara sådana som ger en verklig inbesparing.
Visst, det finns en vinst i LMCs avvecklingsplan, landskapet får tillgång till en centralt belägen lokal på 200 kvadratmeter – kön till den är redan ganska lång.

Monica Andersson
enhetschef/ LMC