DELA

Lär ungarna trafikvett från början

Det är väldigt positivt att regeringen äntligen vaknat och börjat försöka ta tag i situationen med ungarnas bristande trafikkunskaper. Men i vanlig ordning verkar man inte ha något större nytänkande utan famlar vanan trogen runt på redan intrampade stigar.

Trafiken är i dag en helt integrerad del av vår vardag. Vi som lever utanför storstäderna har också en trafikmiljö som faktiskt kräver betydligt mer av oss än av dem som bor i de stora tätorterna. Eftersom de har väldigt bra allmänna kommunikationer medan vi lantisar av olika orsaker är mer hänvisade till och beroende av egna fordon.
Och därför tror jag inte alls på att lösningen är begränsningar och inskränkningar. Tvärt om. Det vi i stället borde göra är att se till att ungarna lär sig rätt saker från början. Och stegvis får ökat ansvar och nödvändiga erfarenheter.
Jag skulle gärna se obligatorisk trafikundervisning i högstadiet i klass 7 och 8 med obligatoriskt teoretiskt slutprov. Den trafikundervisningen skulle automatiskt ge tillstånd att från 15 år köra tvåhjulig moped med max 50cc, 4 kW och 45 km/h och ingen möjlighet att transportera passagerare.

Nästa steg skulle vara en frivillig påbyggnadsutbildning i klass 9. Där man som 15-åring, efter godkänt teori- och manöverprov, får ett "motorredskapskörkort" med rätt att köra 70cc scooter, traktor, fyrhjuling (också mopedbil), motorredskap och snöscooter samt transportera max 1 passagerare. Eleven betalar då själv manöverprovet och körbeviset.
Vid 16 års ålder, med motorredskapskörkort och 1 års prickfri körning, så skulle man ha möjlighet att ta ett ungdomskörkort för bil. Ungdomskörkortet skulle vara begränsat till småbilarna med maxeffekt på tex max 60 kW, automatväxellåda och max 3 passagerare. Körrätten begränsad till mellan 07:00 – 22:00 och endast gälla på Åland. Ungdomskörkortet skulle vid 18 år, efter prickfri körning, berättiga till en förkortad B/C förarutbildning.

Trafikundervisningen i skolan borde också på ett konkret sätt ta upp konsekvenser av tex olyckor, alkohol och droger och liknande. Gärna med gästföreläsare från polisen, räddningsverket, domstolen och sjukvården. Med syftet att lägga en bra grund för attityden i trafiken.
De av er som tycker att mina förslag innebär alltför stora förändringar och är alltför resurskrävande kan gärna fundera över helhetskostnaden för samhället. Det fungerar inte att lite planlöst kasta in åtgärder lite här och där. Det som behövs är ett rejält helhetsgrepp och en allvarligt menad vilja att faktiskt lösa problemen.

Erik Schütten