DELA

Långt till rättvisa i tandvårdsfrågan

Det är långt kvar innan rättvisa nås i fråga om rätten till allmän tandvård på Åland. Det kan konstateras i finansutskottets betänkande, som debatterades i måndags i lagtinget.

Vilka grupper som skall prioriteras, alltså få allmän tandvård på Åland, bör enligt majoriteten i utskottet ”övervägas”. Om man skall införa tandvårdschecker enligt modell från Sverige, bör utredas.
Eller som det står i betänkandet:
”Ett system med tandvårdscheckar bör utredas och i första hand riktas till någon av de prioriterade grupperna”.
Det är alltså bara vissa grupper som skall få offentlig tandvård – skillnaden blir bara att det kan bli andra grupper än de som prioriteras idag.

Det låter otroligt långt ifrån den allmänna tandvård som (S) vill införa. I Camilla Gunells reservation påpekar hon att många grupper i samhället av ekonomiska skäl kan förmodas ha en sämre tandhälsa. Men är det de som inte har råd som kommer att prioriteras?

En utredning om tandvården har nyligen presenterats. Som jag tidigare har påpekat så gjordes inte några ekonomiska beräkningar i den, vilket betyder att det är svårt att ta ställning till vad en tandvårdsreform skulle kosta. Socialdemokraterna anser att det är sådana kalkyler som borde fås fram, men nu låter det som om nästa utredning inte heller kommer att välja en inriktning mot en rättvis tandvård på Åland.

Enda positiva i sammanhanget: Utskottet tycker att det är önskvärt med en ambulerande tandvårdsvagn i skärgården, om ”ÅHS bedömer det möjligt”. Skärgårdsbornas problem med att behöva ta ledigt hela dagar från jobbet för att åka på tandläkarbesök på fasta Åland var ju något som Sven Sjöblom (S) lyfte upp på agendan nyligen. Hoppas att ÅHS bedömer att möjligheten finns.
Anders Hallbäck (S)