DELA

Landskapsregeringen vill försämra äldreomsorgen

Som bekant har landskapsregeringen tidigare beslutat att minska landskapsandelarna till kommunerna med 4 miljoner som till stor del berör äldreomsorgen negativt. Nu har landskapsregeringen tagit ännu ett beslut om ytterligare försämrad äldreomsorgen. Genom ett brev till kommunerna på Åland så är landskapsregeringen bekymrade över den ökande finansieringsproblematiken för äldreomsorgen på Åland.

Alltså menar landskapsregeringen att omsorgen över de äldre håller på att bli för dyr. För att råda bot på detta så anser landskapsregeringen att minst 90 % av 75 åringarna skall bo hemma. Därtill anser landskapsregeringen att 5-6 % skall få omsorg inom effektiviserat serviceboende och 3 % på institutionsboende. Dessutom så anser landskapsregeringen att äldreomsorgen måste få en effektivare resursanvändning. När politikerna menar att man skall ha en effektivare resursanvändning så brukar det i praktiken betyda försämrad service. Hittills har kommunerna inte delat in de äldre i procenttal utan man har givit den omsorg som de äldre har haft behov av och som de själva har önskat.

Att nu på detta sätt behandla de äldre som en gång byggde upp det fina samhälle som vi i dag bär frukt av är både skamligt och oacceptabelt.

Nej, låt kommunerna själva besluta och bygga vidare på äldreomsorgen så att alla äldre som behöver omsorg får minst lika god omsorg som nu.

RUNAR KARLSSON (C)