DELA

Lagkunskap till lagtinget

Landsorts- och skärgårdskommunerna förlorar kommunala självbestämmanderätten i sociala frågorna ifall KST införs.

Nuvarande landskapsregering vill genomdriva KST lagförslag i lagtinget med hjälp av sin majoritet i lagtinget. För att trygga servicen vill Liberalerna samordna socialverksamheten under landskapet. C/SOC/MSÅ vill att i KST är medlemskommuners rösträtt är fördelat enligt invånare, samtidigt säger de att de vill bibehålla bestämmanderätten och service hos samtliga kommunerna. ÄR DETTA BLUFF, eller har de igen missat i lagtexters betydelse eller i matematiken?

Sista december 2014 var Ålands befolkning 28 916 invånare varav 11 480 (39,7 procent) bodde i Mariehamn samt 4 560 (15,8 procent) i Jomala. Tillsammans har de 55 procent av Ålands befolkning det vill säga en klar majoritet även om alla övriga 14 kommuner är med i samma KST-kommunförbund. Med färre medlemskommuner i samma kommunförbund skulle de ha större majoritet.

Jomala och Mariehamn samarbetar aktivt och enhetligt inom många områden. Det skulle de även göra i KST-kommunförbundet. Med majoriteten skulle de besluta om allt i KST-kommunförbundet. De har enbart skyldighet att bevaka sina egna kommuninvånarnas intressen. Vilka konsekvenser för tillgänglighet av service i övriga kommunerna skulle detta ge?.

Därför vill jag och övriga liberalerna att aktuell socialverksamhet ordnas under landskapet, ty då finns inte demokratiproblem. Lagtingsledamöterna, landskapsregeringen och landskapets myndigheter har en skyldighet att tänka på hela landskapet. Enbart samordnande under landskapet tillser hela åländska befolkningens intressen.

Landskapsregeringen bevakar samtliga kommuners invånarnas intressen bättre än Mariehamn och Jomala.

Liberalerna vill ha jämlik service för alla (även utanför Mariehamn och Jomala), därför bör aktuella socialverksamheten ordnas under landskapet.

Gard Larpes, (LIb)