DELA

Kultursommaren 2009. Och vad händer sen ?

Det har varit en fenomenal kultursommar i år. Evenemangen har avlöst varandra.
Märkligt nog har också publiken räckt till så att de flesta evenemangen gått igenom ekonomiskt.
Kultur och kongresshuset Alandica har fått en rivstart med ett oerhört varierat utbud av bland annat körer, konserter, solister, teater, film, magiker, opera, kongresser, mässor och utställningar. Klart är redan nu att kulturen, om den fortsätter att utvecklas, kan bli en ännu viktigare delfaktor också i den åländska turismen.
Det gäller alltså att ta vara på framgångarna och fortsätta utvecklingen.

Mina erfarenheter av Joeloperan och en stor hälsokonferens på Åland är att när myndigheter, näringsliv, Turistförbundet, och andra institutioner samverkar så når man resultat som är till gagn för hela det åländska samhället. Responsen från olika delar av det åländska näringslivet efter de olika arrangemangen har varit positiv. Helt klart är också att både publik och kultur- och kongressarrangörer utanför Åland har ett stort intresse för att komma hit. Vi ligger bra till i Norden och Europa.
Förutsättningarna på Åland har tack vare Alandica aldrig varit bättre, och vi kan ”alla, alla, alla” = Joels ord” dra nytta av det. Huset har fått mycket beröm just på grund av mångsidigheten, vackra utrymmen och vackert läge, nära till hotell och centrum och vacker natur. Arrangörerna blir förtjusta.
Nu finns också möjlighet att genom kongresser och kulturevenemang försöka få till stånd en säsongförlängning.

Viktigt är att åländskt producerad kultur också i fortsättningen kan erbjudas, förutom oss här på Åland, också åt turister och kongressbesökare. Det bör inte bli så att kongressarrangörerna enbart har med sig egna artister och musiker. Det måste finnas ett utbud av åländsk kultur som kan erbjudas gäster som kommer till Åland. Under sommaren har det i media ställts frågor om hur den åländska kulturen skall organiseras för att svara upp mot de nya spännande utmaningarna.

Därför ordnas en kulturdebatt i Alandica klockan 18.00 torsdag kväll för att få in förslag på hur kulturen kan utvecklas och vad kan göras bättre. Lantrådet, ansvariga kulturministern, kulturarbetare och en representant för Alandica sitter i den panel som med publikens hjälp skall sätta fart på debatten.
Rolf Lindqvist
passionerad journalist