DELA

Kultur ger hälsa – hälsa ger välfärd

Alla offentliga och även privata sektorns budget bör inkludera medel för kulturell, hälsofrämjande verksamhet. Kultur är inte bara konserter och utställningar. Det är vårt språk, traditioner men även den fria kulturen som konst, teater, litteratur, musik. Mångfald är en rikedom och ger alla möjlighet att delta.

Kultur skall användas till delaktighet och social gemenskap i vår vardag vilket berikar och stärker vår identitet. Kultur skall även användas som läkande kraft i vården och omsorgen. Idag finns det medicinsk forskning som bevisar kulturens hälsofrämjande effekter i förebyggande och återhämtande syfte.

Även i arbetslivet kan man använda konst och kultur för att öka personalens välmående och trivsel på arbetsplatsen. Dessa delar ger även kulturarbetare arbetstillfällen vilket i sin tur främjar näringslivet.

Hannele Vaitilo LIB