DELA

KST kan inte vänta

Vi reagerade med förvåning över en ny rapport om barnskyddet, enligt vilken fem kommuner inte har klarat av att fatta beslut inom de lagstadgade tidsfristerna för anmälan. I rapporten efterlyses åtgärder för ett rättssäkert förfarande. Det är helt oacceptabelt att vi inte sköter oss bättre.

Det handlar ju om försvarslösa barn i utsatta situationer som behöver hjälp. Vi kan inte sopa detta under mattan mera. Det är bra att problemet nu lyfts på bordet, både genom ÅMHM och ombudsmannamyndigheten.

Vi frågar oss vad det här beror på. Vi vet att personalen gör ett gott jobb efter sina förutsättningar, men är det resursbrist eller är det frågan om organisering och ledarskap? Ärendet behöver utredas noggrant och åtgärder behöver tas snabbt.

Situationen är allvarlig och vi delar social- och hälsovårdsminister Wille Valves åsikt om att ”hela landskapet behöver ett gemensamt barnskydd”, alltså ett KST. Socialdemokraterna bevakar situationen och arbetar vidare på att hitta goda lösningar.

SOCIALDEMOKRATISKA LAGTINGSGRUPPEN