DELA

Kravlista för omställning

Till kandidaterna i riksdagsvalet 2019.

Världen står inför stora utmaningar. Vårt samhälle bygger på en evig konsumtionsökning, som resulterar i klimatförändringar, ökade sopberg, artutrotning och växande socioekonomiska klyftor. Om vi inte agerar omedelbart kommer vi snart att leva i värld med ännu mer vattenbrist, fler väpnade konflikter, utarmade jordbruksmarker och människor på flykt.

Vi måste sluta leva på lånade resurser. Vi måste lämna iden om ständig ekonomisk tillväxt på planetens och människornas bekostnad. Vi måste bygga en välfärd i solidaritet med kommande generationer och andra länder! Emmaus Åland tillsammans med övriga Emmausgrupper i Finland kräver därför följande:

Krismedvetenhet för handlingskraft!

Vi kräver att våra politiker tar krisen på allvar och lyssnar på den globala folkrörelsen för en hållbar framtid. Folkbildning för hållbarhet bygger muskler för den genomgripande omställning som vårt samhälle måste genomgå.

Minska konsumtionen!

Konsumentmakt räcker inte till för att minska överuttaget av planetens resurser. Vi behöver en lagstiftning och en skattepolitik som främjar sunda konsumtionsmönster.

Bruka marken för biologisk mångfald!

Hela samhället ska ställa om från industrijordbruk till småskaligt jordbruk som värnar om biologisk mångfald och garanterar rätten till mat för alla. Också obrukade ytor, parker, brandgator, vägrenar och kraftledningsfält ska återtas i insekternas, växternas och människornas tjänst.

Meningsfull gemenskap för alla!

Arbetsmarknaden i tillväxtsamhället är inte till för alla. En allmän medborgarlön kan användas för att garantera trygghet och möjlighet att hitta en meningsfull sysselsättning som inte baserar sig på konsumtion.

Emmaus är en internationell rörelse som arbetar för social och miljömässig rättvisa – för en hållbar värld. Våra Emmausgrupper ställer om varje dag i vår dagliga verksamhet. Vi tar utmaningarna på allvar och bjuder in till samtal, föreläsningar och kunskapsutbyten om social och miljömässig rättvisa för att stärka kapaciteten hos våra lokalsamhällen. Vi bidrar till att resurser återanvänds och återvinns genom våra second hand-butiker och genom vårt biståndsarbete.

Våra stadsodlingsintiativ stärker kunskapen om att odla sin egen mat och återtar obrukade ytor. Genom frivilligarbete, arbetsträning och sociala mötesplatser skapar vi meningsfull gemenskap och inkludering för alla.

Vad gör ni?

EMMAUS ÅLAND