Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Krafttag för centrum

Ett framgångsrikt centrum och levande stadskärna fås genom samarbete där målet är ett livskraftigt centrum för alla medborgare.

När all fokus ligger på någon enskild näringsidkare som har kontakter på beslutsfattande positioner särbehandlas på ett positivt sätt är vi inne på fel spår.

När vi identifierat stadens själ så tar vi vara på den och fortsätter på spåret. Sjöfartsstad? Trädgårdsstad? Trähus-stad?

Vi behöver en gemensam vision och anpassade strategier för att säkra centrumutvecklingen med säker finansiering och tydliga ansvarsområden. Idag är många inblandade och budgetansvaret är otydligt.

Det handlar inte bara om att fylla tomma butikslokaler med nya utan ett strategiskt helhetsarbete. Vad som finns mellan och utanför lokalerna är minst lika viktigt som vad som finns inuti fastigheterna.

Jag vill att vi tar ett krafttag för centrumutveckling under de kommande fyra åren. Behöver vi se över våra ansvarsområden och skapa ett forum med budgetansvar så gör vi det.

JESSY ECKERMAN (S)