DELA

Kortsiktigt och dumt att slopa 3 ha-regeln

Med anledning av omröstningen på senaste byggnadsnämndsmötet i Lemland önskar jag klargöra mitt resonemang i frågan. Jag föreslog att kommunen skulle behålla 3 ha-regeln i Järsö-Nåtö-området, eftersom att slopa den är kortsiktigt och dumt. Regeln fastslogs 1982 efter att man erfarit en oplanerad och oönskad exploateringstakt av Granholm och Slätholm. Järsö-Nåtö-området är ett unikt skärgårdsområde i Mariehamns absoluta närhet. Även huvudöarna är relativt små med varierad och känslig natur.

Ingen av de faktorer som låg till grund för att fastslå 3 ha-regeln för drygt 40 år sedan har ändrats sedan dess. Öarna har inte blivit fler, de har inte blivit större och naturen har inte blivit mindre känslig eller mindre skyddsvärd.

Att släppa byggrätterna fritt, som i fasta Lemland, är inte bra för någon, varken för den redan undanträngda naturen, de som bor här eller de som flyttar in med hjälp av de nya reglerna. Att på det här sättet bidra till att skapa en tätbebyggd förort till Mariehamn utan möjlighet att påverka planeringen från kommunens sida är rent ut sagt dumt. Kommunen behöver behålla planeringsinitiativet i sin hand och inte släppa exploateringen fritt.

3 ha-regeln har inte hindrat exploatering. Om vi endast ser till de senaste två årtiondena har befolkningen i området ökat med 46 procent! Från en befolkning om 246 personer år 2000 till 360 personer 2022, vilket betyder att det nu bor lika många personer på några få öar som i hela Lumparland. Vi har blivit 114 personer fler som ska ha någonstans att bo, som ska ha avlopp och annan social service.

I dagsläget finns det möjligheter att via detaljplanering förtäta bebyggelsen. Då görs det på ett sånt sätt att kommunen, och därmed kommuninvånare och grannar, har insyn och kan påverka hur förtätningen ska göras med största möjliga hänsyn till den småskaliga naturen, vägbyggen och grannars behov. Om 3 ha-regeln tas bort kommer var och en som har en tomt om 2 000 kvadratmeter att beviljas bygglov var som helst i området och det finns ingen sammanhållen planering eller insyn i hur förtätningen ska gå till.

Vi människor vill gärna etablera oss varhelst vi har möjlighet. I just det här området behöver vi tänka till om hur stor exploatering och på vilket sätt som är vettigt innan det är för sent.

För att värna de värden som gör att både boende, andra ålänningar och turister uppskattar den unika miljön, naturen och den småskaliga skärgårdsandan i Mariehamns absoluta närhet behöver 3 ha-regeln kvarstå.

ERICA SCOTT (HI)
MEDLEM I BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN SAMT FULLMÄKTIGE I LEMLAND

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp