DELA

Kortrutten är ett ogenomtänkt projekt

Som jag tidigare påpekat är kortrutten ett helt ogenomtänkt projekt. I tidningen den 23.1 hyllade Mikael Staffas åter igen kortrutten som den enda räddningen för skärgården. Miljöfrågorna nämns inte eftersom det är något helt ovidkommande.

På Föglö skall man satsa minst 40 miljoner varav 26 på att förstöra Gripö och bygga en jättebro över Spettarhålet, en bro som ändå är alldeles för låg för att tillåta passage av stora segelbåtar och skutor som t.ex. Albanus. Man lägger gladeligen värdefull natur och fornminnen under grus och asfalt och spränger sönder urberget.

Varför? Jo för att all trafik till Kökar och Sottunga skall dras över Föglö till Hastersboda, där det skall bli en ny färjehamn. Det som inte nämnts är att man måste satsa ytterligare drygt 18 miljoner på två nya färjor, en liten separat färja till Sottunga och en stor för linjen Svinö – Föglö.

Totalt skall man alltså lägga minst 58 miljoner på kortrutten över Föglö. Vad man uppenbarligen inte bestämt sig för ännu är var hamnen på östra Föglö skall ligga och hur farleden dit skall dras. Hur mycket måste det muddras? Var skall det muddras? Har LR sökt tillstånd för hamnbyggnad och muddringsarbeten? Med tanke på Weser domen från EU domstolen och vattnens tillstånd kring östra Föglö är det osannolikt att sådant tillstånd kan beviljas.

I annat fall kan det bli ett nytt ärende för EU eftersom vattendirektivet inte tillåter några åtgärder som kan sänka vattenkvaliteten. Om vattenkvaliteten redan från början är dålig är alla åtgärder förbjudna. Böterna för landskapet Åland kan bli mycket höga om man nonchalerar EU:s lagar.

Har LR och minister Nordberg tänkt på att all satsning på västra Föglö kanske blir helt bortkastad – frånsett sju minuter kortare färjpass – när man nu vill rusa iväg och börja bygga på Gripö? Ni har en lång och osäker väg kvar på er kortrutt, risken är stor att den blir vad jag hörde den kallas på stan – bankrutt. Natur & Miljös snabbrutt är en betydligt säkrare rutt och den är flexibel.

Vägar och broar ger ingen flexibilitet. Om nu ingen i regeringen vill sätta sig ner och tänka en stund till, kanske någon i lagtinget från regeringspartierna kan ta sig en liten funderare? Oppositionen har redan insett att kortrutten inte är lösningen. Det är på tiden att åländska politiker börjar tänka miljö.

Vattenkatastrofen i Sund är ett skrämmande exempel på hur politikerna alltför länge nonchalerat miljöfrågorna på Åland.

Jan Grönstrand