DELA

Korruption urholkar demokratin

Nu har så näringsminister Torbjörn Eliasson fattat beslut om att Ålands Golfklubb skall få börja bygga den korthålsbana som ÅGK tidigare beviljats högst 90.000 € i bidrag för, vilket tydligt belyser bristerna i jävslagen som jag tidigare påpekat, då TE helt okritiskt och faktiskt med stöd av lagformuleringen, inte är jävig!
I vårt välfärdssamhälle har vi det beklagligt nog så bra att beslutsfattare, som i det här fallet TE, kan använda demokratin för att gynna sina egna intressen – för hur stor är sannolikheten att TE skulle rösta emot ÅGK? Det är fortsättningsvis inget fel i att driva sina egna intressen, tvärtom behöver vårt samhälle eldsjälar som brinner för sin sak, men man kan och får inte använda demokratin för att låta andra betala för sin hobby!

Den mörka sidan av detta är dock den, att formuleringen i jävslagen även används för att skydda andra, dolda personliga motiv som för skattebetalarna är helt ointressanta eller till och med inte är försvarbara. I skydd av osynliga pakter mellan beslutsfattare och genom tysta överenskommelser i korridorerna, påverkas allas vår vardag på ett sätt som är långt ifrån demokratiskt.

Sådana, mycket vanliga, pakter mellan tjänstemän, politiker och andra intressen urholkar demokratin. I en fråga som golfbanan, kan detta av förespråkarna ses som en bagatell, men i förlängningen kan en sådan kompis-korruption vara en utlösande faktor till att hela rättssystemet och därmed vår konstitution, det vill säga det som landet Finland är byggt på, kollapsar.
Om det nu inte redan hänt, men inte märks, på grund av att en skenbar och högt skuldsatt majoritet fortfarande har det för bra.
Jan Liljehage