DELA

Konspirationsteorier och gamla myter

Det finns de som fortfarande tror att jorden är platt, att Elvis lever och att modern fiskodling fungerar som på 1980-talet. Inget kan vara mer fel och det är synd att minister Röblom duckar bakom det propagandamaskineri som rätt oblygt för fram en alternativ fakta där mycket saknar relevans när det gäller dagens blåa ekonomi och fiskodling.

Hälften av fisken vi i dag äter är odlad och den livsmedelsproduktion som växer snabbast i världen. 2030 kommer odlad fisk stå för 2/3 av människans konsumtion allt enligt FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

Sedan 2014 har åländskt odlad regnbågsforell funnits på WWF:s fiskeguides gröna lista.

Klimatavtryck hos våra viktigaste proteinkällor KG CO2-EKV/KG

Nötkött 15 kg

Ost 13 kg

Gris 5 kg

Broiler 4 kg

Ägg 2,5 kg

Fisk 1,5 kg

Torkade bönor 0,7 kg

 

Åländska fiskodlingsbranschen är till 100 procent kretsloppsbaserad eftersom foderfisken tas upp ur Östersjön och då tas lika mycket fosfor upp som en fiskodling tillför. Finska institutionen för hälsa och välfärd (THL) har beräknat att klimatuppvärmningen minskar med flera procent om vi övergår till att konsumera mer fisk. Mer odlad fisk är bra för handelsbalansen, för folkhälsan och för Östersjön. Idag importerar Finland fisk för ca 1 miljon €/dag och landets självförsörjningsgrad gällande fisk är endast 15 %.

Dagens fiskodling är inget hot mot vår vattenkvalitet. Fosfor- och kvävebelastningen är liten jämfört med andra källor – endast 2 % av Finlands totala fosforbelastning och 1 % av den totala kvävebelastningen härstammar från fiskodling. Fiskfoder och utfodringsteknik har utvecklats märkbart de senaste årtiondena och medfört att näringsbelastningen av fiskodling minskat i Finland med 70 % sedan 1990-talet. Faktan som förs fram av fiskodlingsmotståndarna är ofta relaterad från 1900-talet och tagna ur ett sammanhang där fiskodlingen får bära ansvaret för de landbaserade utsläppen från jordbruk, industri, fossil trafik.

Kan det bero på att fiskodlingen inte är och aldrig varit mottagare av EU.s miljonstödprogram likt jordbruket och därför blir en tacksam måltavla när det gäller att visa miljöpolitisk handlingskraft? Det blir i så fall lite som att svälja elefanter och sila mygg.

 

Ålands landskapsregering är positiva till jord- och skogsbruksministeriets program för främjande av inhemsk fisk. Målet är att öka finländarnas konsumtion av fisk från 1,7 till 2,5 måltider/vecka/person. För att det skall kunna realiseras krävs bl.a. att mängden odlad fisk tredubblas med beaktande av målen om en god status i vattenmiljön.

Landskapsregeringen har i sitt regeringsprogram lyft fram odlad fisk som ett hälsosamt livsmedel och en viktig exportprodukt samt även vikten av att näringen skapar arbetsplatser och bidrar till en livskraftig skärgård.

Därför synd om ministerämbetet ses som en plattform för partiarbete. Dags att minister Röblom nu levererar det som lagtinget skrev i budgeten för 2021. ”Det behövs utveckling och pilotförsök gällande kompensationsåtgärder och miljöförbättrande åtgärder med hjälp av positiva incitament för näringslivet. Utskottet ser fram emot landskapsregeringens analys av möjliga inriktningar för en framtida hållbar fiskodlingspolitik i samband med det aviserade förslaget till tilläggsbudget i mars”.

Östersjön är ett hav i kris. Åtgärder behövs, men inte genom delvis falsk och förvrängd politisk propaganda som slår undan benen för en modern och hållbar tillväxtmotor.

JOHN HOLMBERG

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)