DELA

Kön som anmälningssak påverkar kvinnors rättigheter

Målet med Marins regeringsprogram är att förnya translagen så att juridiskt kön blir till en anmälningssak. Detta skulle göra det möjligt för vilken vuxen man som helst att meddela till magistraten att han inte känner sig som man utan som kvinna, och till exempel gå in på kvinnors omklädningsrum med lagens stöd. Exempel från länder där kön hanteras som anmälningssak i lag eller praxis, är inte uppmuntrande när det gäller kvinnors rättigheter.

I Storbritannien, Kanada och Sverige har män som dömts för våldsbrott mot kvinnor blivit överförda till kvinnofängelse efter att de har identifierat sig som kvinnor, och några av dem har förgripit sig på kvinnliga fångar (Karen White, Matthew Harks, Adam Laboucan, Kristoffer Johansson). Män är framgångsrika inom kvinnoidrotten (Rachel McKinnon, Elizabeth Kocab, Laurel Hubbard) och MMA-kämpen Tamikka Brents fick en skallfraktur i närkamp med transkvinnan Fallon Fox.

I Vancouver, Kanada, drog kommunen ned på sitt bidrag till ett skyddshem för kvinnor -drivet av kvinnor- och deras lokaler vandaliserades med slogans om att de förtjänade att dödas eftersom deras verksamhet är inriktad mot kvinnor. Skyddshemmet stämplades som transfobiskt, trots att dessa kvinnor hjälper alla biologiska kvinnor – inklusive dem med någon form av transidentitet – och de stöder även biologiska män med att finna tjänster som är lämpliga för dem.

I Storbritannien förlorade Maya Forstater sitt jobb efter att hon på sin fritid tagit ställning till att kön som anmälningssak gör det svårt att upprätthålla kvinnors rättigheter, och då hon twittrade att kön är ett biologisk faktum som inte bör förväxlas med könsidentitet eller könsroller.

Vi kvinnor har kämpat för vår rätt att utöva idrott i vår egen serie, att ta del i beslut som rör oss kvinnor, och att ha tillgång till utrymmen som värnar om vår säkerhet och integritet, så som toaletter och omklädningsrum, fängelseavdelningar och skyddshem för kvinnor. Hur kan vi försvara dessa rättigheter i framtiden om ordet ‘kvinna’ inte längre har någon betydelse och vem som helst kan hävda att han är en kvinna?

MILLA AHOLA
IIRIS VESALA